top of page

Øresus

Øresus behandling ved Fana Medisinske Senter

Øre, Nese og Hals lege, prof. Dr. med. Stein Helge Glad Nordahl har sin offentlige HelseVest praksis samlokalisert ved Privathospitalet. 


Privathospitalet har lang erfaring med behandling av offentlige pasienter for Helse Vest og pasienter ved ordningen Fritt behandlingsvalg.

Behandling av øresus

Øresus er en opplevelse av lyd som oppfattes å oppstå i øret. Lyden kan noen ganger være rytmisk som pulsslag eller som en ringe-, pipe- eller hviske-lyd.

 

Øresus kan være av svært forskjellig styrke og karakter og er som regel mest plagsomt når det er stille rundt oss, for eksempel når en skal sove. Årsaken kan være i selve ørene eller fra andre steder i kroppen. Hos mange opptrer øresus når en blir eldre og sammen med alderstunghørthet.

Hvis øresusen ikke går over av seg selv etter to-tre uker, bør du kontakte fastlegen din for å utelukke at årsaken er en sykdom som kan behandles.

Enkelte utvikler langvarig / kronisk øresus. Man venner seg ofte til lyden slik at plagene oppleves stadig mindre plagsomme. Hos andre kan øresus være en årsak til depresjon og isolering. Noen ganger kan vi fjerne årsaken og dermed øresus ved å fjerne for eksempel ørevoks, behandle ørebetennelser eller lignende.

Henvisning

Dersom du har en ny henvisning fra legen din må den sendes den til oss. Hvis legen din sender henvisningen elektronisk er behandlingstiden kortere enn ved sending per post. Du blir så kalt inn til konsultasjon hos en av kirurgene våre.

Dersom du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon vil du kunne overføres til oss for operasjon. Kontakt gjerne det foretaket du er registret hos for informasjon om dette.

Oversikt over ventetider på konsultasjoner og operasjoner finner du på: https://helsedirektoratet.no/prioritering/prioriteringsveiledere-for-spesialisthelsetjenesten

 

Ta kontakt/Har du spørsmål ?

Vi ber deg om å bruke kontraktskjema til under. Du kommer da rask og effektivt i direkte kontakt med vårt team som jobber med offentlige henvisninger og overføringer.  Du kan også velge å sende forespørsel vedrørende saken din direkte til vårt team pr epost på: offentlig@privathospitalet.no

Dersom du har spørsmål vedrørende vår avtale med Helse Vest, eller du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon, vil du kunne overføres til oss. Du skal da også benytte deg av vårt kontaktskjema /epost. 

Forespørsel time

Takk for innsendingen din!

bottom of page