top of page

Prisliste mannehelse

sterlisering av menn

Dr. Per Odland er urolog ved Privathospitalet Fana Medisinske Senter.

Odland er Spesialist i generell kirurgi og urologi og seksjonsoverlege ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Avbestilling av konsultasjonstime må skje senest 24 timer før. Gebyr pålydende 500,- vil påløpe dersom time ikke blir avbestilt i henhold til frist.

Operasjoner kan avbestilles vederlagsfritt inntil fem arbeidsdager før avtalt operasjonsdag. Avbestilles operasjonen senere kan det 

avkreves et gebyr, begrenset oppad til 50 % av operasjonskostnaden.

Ved avbestilling av oppsatt kirurgi under 24 timer til operasjon vil inngrepet bli fakturert i sin helhet.

Dersom det fremlegges gyldig sykemelding, vil det ikke bli avkrevd avbestillingsgebyr.

Informasjon om finansiering kan du lese mer om her.

Prisliste urologisk undersøkelse

Urologiske inngrep

bottom of page