top of page

Prisliste ansiktskirurgi

Prisliste ansiktskirurgi ved Fana Medisinske Senter

Kosmetisk begrunnet behandlinger er MVA pliktig: Dette gjelder når hensikten er å endre og forbedre et utseende eller en tilstand som i utgangspunktet er innenfor et medisinsk normalområde og som ikke er et resultat av en skade, sykdom eller medfødt misdannelse. 

Medisinsk begrunnet behandlinger kan ha MVA fritak: Dette gjelder kun ved sykdom, skade eller medfødt misdannelse og dersom tilstanden ville kunne gi rett til helsehjelp innenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten

Avbestilling kirurgi og behandlinger

Avbestilling av konsultasjonstime senere enn 24 timer før eller uteblitt fra konsultasjonstimen, belastes konsultasjonshonorar.

Operasjoner kan avbestilles vederlagsfritt inntil fem arbeidsdager før avtalt operasjonsdag. Avbestilles operasjonen senere kan det 

avkreves et gebyr, begrenset oppad til 20 % av operasjonskostnaden.

Dersom det fremlegges gyldig sykemelding, vil det ikke bli avkrevd avbestillingsgebyr.

Informasjon om finansiering kan du lese mer om her.

Ansiktskirurgi priser

Alle inngrep bli vurdert individuelt, prisen er derfor å forstå som veiledende.

bottom of page