top of page

Prisliste gastrokirurgi

mer-om-gastrokirurugi

Avbestilling av konsultasjonstime må skje senest 24 timer før. Gebyr pålydende 500,- vil påløpe dersom time ikke blir avbestilt i henhold til frist.

Operasjoner kan avbestilles vederlagsfritt inntil fem arbeidsdager før avtalt operasjonsdag. Avbestilles operasjonen senere kan det 

avkreves et gebyr, begrenset oppad til 50 % av operasjonskostnaden.

Ved avbestilling av oppsatt kirurgi under 24 timer til operasjon vil inngrepet bli fakturert i sin helhet.

Dersom det fremlegges gyldig sykemelding, vil det ikke bli avkrevd avbestillingsgebyr.

Informasjon om finansiering kan du lese mer om her.

Prisliste gastrokirurgi

bottom of page