top of page

Hemoroider

Hemoroider

Hemoroider er utposninger av blodårer. Vanlige symptomer er blødning, smerte og synlig utposning i endetarmsåpningen.

Hemoroider er svært vanlig plage som kan gi smerter, svie og kløe rundt endetarmen. Rundt 1/3 av befolkningen plages av hemoroider.

Symptomer på hemoroider

Graden og størrelsen av hemoroiden kan gi ulike symptomer – ved innvendige hemoroider kan man ha en følelse av å ha noe i endetarmsåpningen og det kan komme blod ved avføring – lyst og friskt rødt i farge.

Utvendige hemoroider kan gi kløe, irritasjon og være svært smertefulle som forsterkes av trykk i området som ved vektløfting og hard avføring.

Symptomer på hemoroider:

 • Endetarmskløe 

 • Frisk rødt blod fra endetarmen ved eller etter avføring

 • Smerter og/eller ubehag fra endetarmsåpningen 

 • Tydelig utposning i endetarmsåpningen

 • Ufullstendig tømmingsfølelse

 • Væske fra endetarmsåpningen 

Årsak til hemoroider

Hemoroider er utposninger av blodårer i analregionen. Årsaken til hemoroider er oftest ukjent, men enkelte faktorer kan gjøre deg mer utsatt:

 • Økt trykk i bukhulen vil kunne føre til økt venetrykk i endetarmen, noe som kan forårsake hemoroider. Eksempler på tilstander som kan forårsake det økte trykket kan for eksempel være kraftig press ved tømming, forstoppelse, graviditet, langvarig ståing og tungt kroppsarbeid.

 • Unntaksvis oppstår hemoroider som følge av skrumplever, forstørret prostata eller svulster i magen eller endetarmen.

Inndeling av hemoroider

 • Grad 1 blør bare, buker ikke ut og ses ikke ved inspeksjon av endetarmen, men kan påvises ved kikkertundersøkelse

 • Grad 2 buker ut når du presser, men glir tilbake av seg selv

 • Grad 3 buker ut konstant og må skyves inn

 • Grad 4 buker ut og lar seg ikke skyve på plass (sjelden tilstand).

Blødning er det hyppigste symptomet ved hemoroider grad 1-2. Slimutskillelse, smerter, kløe, irritasjon og hygieneproblemer er de hyppigste symptomer ved hemoroider grad 3-4, men symptomer kommer og går. Ved hemoroider grad 4 kan det også bli lekkasjeproblem. 

 

Egenbehandling av hemoroider

Klassiske råd for å begrense hemoroideplager er fiberrik diett, regelmessig mosjon og minst mulig pressing ved toalettbesøk. Hemoroidesalver som inneholder svake steroider kombinert med smertestillende, har ofte god symptomatisk effekt ved periodevise plager. Midler som bløtgjør avføringen gir symptomlindring.  Ved akutt, smertefull hevelse av hemoroide med levret blod (trombosert hemoroide) kan det bli nødvendig å lage et snitt i hemoroiden, slik at blodlevrer tømmes ut.

Når egenbehandling er forsøkt og dette ikke hjelper, kan det vurderes ulike operasjonsmetoder som strikk, ligatur (ombinding) eller operasjon.

Operasjonsmetoder ved hemoroider

Det er i utgangspunktet flere operasjonsmetoder for hemoroider, men de vanligste er Milligan-Morgan, HAL-RAR, strikkbehandling eller Longo (stiftet hemoridopexi).

Milligan-Morgan

En kirurgisk fjerning av hemoroider og har vært den mest benyttede operasjonsmetoden ved ytre hemorroider og ved grad 3-4 ved indre hemorroider. Operasjonen innebærer at hemorroiden skjæres bort opp til blodtilførende årer, hvor man setter et sting.

 

HAL-RAR 

En metode som er både effektiv og skånsom for pasienten. Operasjonsmetoden kan benyttes til grad 2-3 hemoroider. Ved hjelp av ultralyd finner man blodårene som forsørger hemoroidene og knytter disse igjen. På denne måten vil hemoroidene skrumpe inn til normal størrelse i løpet av noen uker.

 

Strikkbehandling 

En metode hvor en hemoroide blir tatt tak i med pinsett eller en sugeinnretning. En gummistrikk blir så plassert i senter av hemoroideområdet. Dette kutter blodtilførselen til hemoroiden som så ”dør” og faller av etter noen dager.

 

Longoplastikk (staplet hemoroid-ectomi) 

En metode der vevet over hemoroidene blir fjernet med en stiftenhet. Den kutter blodtilførselen og løfter hemoroidene tilbake inn i anus. En mindre smertefull teknikk enn konvensjonell kirurgisk behandling

Inngrepene utføres vanligvis i narkose og tar 20-45 minutter. Operasjonen utføres dagkirurgisk, det vil si at du normalt blir utskrevet fra sykehuset 2 timer etter at operasjonen er ferdig. 

Christian Erichsen

Dr. Christian Erichsen er vår meget erfarne spesialist i generell- og gastroenterolgisk kirurg ved Privathospitatalet Fana Medisinske Senter. Han utreder og behandler anale fistler, hemoroider, pilonidalcyster og brokk.

Dr.Erichsen har vært spesialist i generell kirurgi siden 1978 og spesialist i gastroenterologisk kirurg siden 1993.

Christian har vært har hatt ansvar for anoproctologi fra 1991 til 2000 ved Kirurgisk Avdeling Rikshospitalet, fra 2000 til 2002 ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HSD) og hovedansvar for anoproctologi ved Haukeland Universitetssykehus (HUS) fra 2002 til og med 2017. Frem til og med 2023 jobbet han ved Aleris Bergen.

.

Christian Erichsen
hemoroider
bottom of page