top of page

Før du møter til din behandling

Informasjon før du møter til din behandling

Velkommen til behandling hos Privathospitalet Fana Medisinske. Før du møter til din oppsatte behandling kan det være nyttig å lese gjennom følgende informasjon.

 

Egenerklæringsskjema

Alle nyhenviste pasienter må fylle ut egenerklæringsskjema. Dersom du har mulighet til å skrive og fylle ut før du møter hos oss , så setter vi pris på dette. (Har du fylt ut skjemaet de siste 6 mnd, trenger du ikke gjøre dette på nytt.)

Hva trenger jeg å ha med meg.

Vi er et dagkirurgisk senter. Du trenger derfor ikke ha med deg tøy til overnatting, med mindre dette er spesifikt avtalt.

Dersom du skal ha plastisk kirurgi, må du ha med det støttestrømper klasse1.  (Her kan det være noe leveringstid hos enkelte utsalg).

Vi anbefaler å kontakte Rezepten helse og sykeartikler i Foreningsgaten 1.

Husk å avtale henting dersom dette er anbefalt.

Ta anbefalt dose smertestillende før du ankommer klinikken. Vi henviser her til infoskriv for ditt inngrep.

Signert kontrakt, dersom dette ikke foreligger.

Vaksinasjon

Dersom du skal ha allergi aksine skal du ta en allergitablett ( Areus, Cetirizin, Zyrtec eller tilsvarende antihistamin) en time før din oppsatte behandling.

Hvordan kommer jeg meg til Privathospitalet Fana Medisinske?

Vår adresse er Tjernveien 30, Paradis. Du finner oss ca 10 km fra Bergen Sentrum.

Kommer du fra sentrum eller Flesland flyplass vil Bybanen være et effektivt transportmiddel. Gå av på bybanestoppet ved Paradis.

Fra stoppet er det kun noen minutters gange til vår klinikk. Du finner oss i samme bygg som Aktiv 365 treningssenter.

Kommer du fra sør med bil. Følg E39 mot Nesttun. Fra Nesttun sentrum er det ca 2 km til vår klinikk i retning sentrum.

Vi har rikelig med parkeringsplasser utenfor klinikken, men husk å lese gjeldende parkeringsregler på stedet, slik at du ikke parkerer på plasser med tidsbegrensning. Det er 4 timers gratis parkering, ved behov utover det, ta kontakt med resepsjon.

I mange tilfeller kan det være fordelaktig å bli kjørt/hentet etter inngrepet. Vi henviser her til inngrepets informasjonsskriv som gir deg våre anbefalinger.

Finansiering

Ved behov for finansiering ta kontakt med vår resepsjon.

Syketransport

Dersom du er offentlig pasient og har behov for transport hit, må du henvende deg til pasientreiser på tlf: 05515 eller last ned skjema

www.pasientreiser.no , der finner du ytterligere informasjon.

Kommunikasjon

Vi kommuniserer med din oppgitte adresse i folkeregisteret. Sørg for at din adresse er korrekt her.

Ønsker du å nå oss via sikker epost, kan Digipost brukes.

Avbestilling av konsultasjoner og oppsatte operasjonstidspunkt.

Når pasienter ikke møter til avtalt time på sykehuset, betyr det lengre ventetid for andre, økte kostnader og dårligere utnyttelse av helsepersonellet

Dersom du er privatbetalende pasient til operasjon henviser vi til gjeldende avbestillingsvilkår i din kontrakt.

For private pasienter som skal ha konsultasjon hos lege eller kosmetisk behandling hos sykepleier har vi en avbestillingsfrist på senest

24 timer før din oppsatte behandling. Dersom vi ikke mottar din avbestilling innen denne frist vil se oss nødt til å belaste et ikke møtt gebyr pålydende kr 500,-

For offentlige konsultasjoner vil "ikke møtt" gebyr være pålydende kr 385,-

bottom of page