top of page

Offentlig øre nese hals

Offentlig øre nese hals ved Fana Medisinske Senter

Privathospitalet har avtale med Helse Vest om nese, bihule kirurgi.

 

Privathospitalet har lang erfaring med behandling av offentlige pasienter for Helse Vest og pasienter ved ordningen Fritt behandlingsvalg. Privathospitalet AS har fra 01.mai 2018 ny offentlig avtale også med Helse Vest.

Som offentlige pasient hos oss betaler man kun vanlige egenandel etter offentlige takster.

Det er nødvendig med henvisning fra fastlege eller spesialist for offentlig vurdering og eventuell operasjon.

Her kan du lese om dine rettigheter - retten til fritt sykehusvalg.

NB! Vi kan for tiden ikke utføre laser operasjon av mandler for det offentlige, dette tilbys nå kun privat.

Henvisning

Dersom du har en ny henvisning fra legen din må den sendes den til oss. Hvis legen din sender henvisningen elektronisk er behandlingstiden kortere enn ved sending per post. Du blir så kalt inn til konsultasjon hos en av kirurgene våre.

Dersom du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon vil du kunne overføres til oss for operasjon. Kontakt gjerne det foretaket du er registret hos for informasjon om dette.

Oversikt over ventetider på konsultasjoner og operasjoner finner du på: https://helsedirektoratet.no/prioritering/prioriteringsveiledere-for-spesialisthelsetjenesten

 

Ta kontakt/Har du spørsmål ?

Vi ber deg om å bruke kontaktskjema til under. Du kommer da raskt og effektivt i direkte kontakt med vårt team som jobber med offentlige henvisninger og overføringer.  Du kan også velge å sende forespørsel vedrørende saken din direkte til vårt team pr.epost på: post@privathospitalet.no

Dersom du har spørsmål vedrørende vår avtale med Helse Vest på kirurgiske inngrep, eller du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon, vil du kunne overføres til oss. Du skal da også benytte deg av vårt kontaktskjema /epost. 

Privathospitalet leier også ut lokaler for konsultasjoner og operasjoner til Øre Nese Hals spesialist Stein Helge Glad Nordahl

For å kontakte hans offentlige HelseVest praksis direkte med henvisning vennligst gå her.

bottom of page