top of page

Lipødem

Bjørn Rosenberg lipødem operasjon

Lipødem er en kronisk tilstand i fettvevet og lymfekanalene. Det fører til unormal opphopning av fett i bestemte områder av kroppen, og rammer i all hovedsak kvinner. 

Her på Privathospitalet behandler vi lipødem ved hjelp av fettsuging, Vi bruker WAL-metoden (vann-jet assistert fettsuging), som er kjent for å være svært skånsom, effektiv og tillater fjerning av store volum.

Hva er lipødem

Lipødem er en tilstand med unormalt stor fettfordeling lokalisert på ben og armer. Ved lipødem er det typisk et misforhold mellom en normal overkropp og stort volum fra hoftene og ned. Pasienter med lipødem opplever unormalt store volumer underhudsfett som ikke påvirkes av kosthold og slanking, for eksempel lavkaloridietter. Lipødem blir ofte feildiagnostisert med fedme og lymfødem. 

 

Hva er årsakene til lipødem?

Årsaken til lipødem er ukjent. Ingen behandling kan totalt helbrede eller forebygge lipødem, men man kan behandle symptomene og lindre plagene lipødemrammede lider av. Lipødem rammer kun kvinner, og ofte flere i samme slekt. Det skyldes sannsynligvis en genetisk disposisjon, og lipødem starter ofte etter puberteten eller ved et svangerskap. Det kan og begynne senere i livet, men vanligst rammes kvinner mellom 20 og 40 år. Andre årsaker til lipødem kan være metabolske, hormonelle og inflammatoriske.

 

Hva er symptomene til lipødem? 

Vanlige symptomer av lipødem er: 

 • Slank overkropp, mens underkropp utvikler fettansamlinger

 • Hevelse i bena, men ikke føttene

 • Pasienten får lett blåmerker

 • Overfølsomhet for berøring, smerter i bena ved hvile og gange

 • Tap av elastisitet i huden

Andre, litt mindre symptomer av lipødem er: 

 • Vanskeligheter med å gå

 • Fettring over ankel/håndledd

 • Hypermobilitet

 • Følsomhet for trykk på huden

 • Lymfødem i senere stadier

 • Lavere temperatur i armer/ben

 

 

Behandlingen

 

Fettsuging er ingen «quick-fix»! Lipødembehandlingen baseres på komplekst, multidisiplinært samarbeid og utarbeidelse av individuelt tilpasset behandlingsplan for å sikre et godt resultat. Fysioterapi spiller en viktig rolle i lipødem behandling, både før og etter kirurgi. 

 

Lipødem behandling kan deles i to typer: ikke-kirurgisk behandling og lipødem-fettsuging.

 

Ikke-kirurgisk lipødem behanding

Ikke-kirurgisk lipødem behandling reduserer ikke lipødemets volum, men kan lindre symptomer som smerte og ødem/hevelse. Det er ikke dokumentert at ikke kirurgisk terapi bremser lipødemutviklingen.
 
Ikke-kirurgisk lipødem behandling omfatter:

 • Kompresjonsbehandling - sokker, strømper, bukser og andre plagg.

 • Manuell lymfedrenasje (massasje)

 • Pneumatisk lymfedrenasje (pulsator)

 • Trening (svømming, sykling, gåing)

Lymfedrenasje kombinert med kompresjon kan redusere væskeansamling og trykk i vevet. Det kan redusere spenningsfølelse og smerter, men gir kortvarig effekt, lite reduksjon av volumet og må utføres regelmessig.

Vanndrivende medikamenter har ingen effekt på lipødem. Det samme gjelder dietter og slankekurer. Noen pasienter opplever forbedring ved vektnedgang og kostholdbehandling som anti-inflammatorisk diett.

 

Lipødem-fettsuging

Fettsuging er den eneste behandlingen som gir reduksjon av fettvev og dermed reduksjon av vekt og trykksmerte. Mengden som fjernes, samt antall operasjoner, varierer fra person til person. Fettsuging kan igjen forbedre leddutslag og bevegelighet. Fettsuging gir bedre behandlingsresultater ved moderat lipødem enn uttalte former med utviklet fibrose i vevet, skade på ledd og generell fedme. Bare ved komplett fjerning av det patologiske fettvevet sikres gode og varige behandlingsresultater. 

Dessverre er det de færreste som kommer til behandling for milde former av lipødem. Lipødemutbredelsen avgjør hvor mange operasjoner det vil være behov for. Mengden fett som kan fjernes ved hver operasjon avhenger av flere faktorer som pasientens helsetilstand, alder, lipødemutbredelse og volum, hudstatus, mm., men alltid med pasientens sikkerhet først. Lipødem-behandling gjennom fettsuging tar ofte 2-3 timer, avhengig av hvor mye fettvev som fjernes. 

De vanligste områdene for fettsuging ved lipødem er lår, hofter, legger, rumpe og armer. Dersom flere områder er rammet ved lipødem må man vanligvis dele opp i flere operasjoner med ca. 3 mndr. mellomrom. Fettsuging for lipødem ved stor overvekt anbefales ikke pga dårligere resultat og økt risiko for komplikasjoner. BMI bør være maks 32-35, eller et bedre mål; WtHR: waist-to-height ratio eller på norsk: midjeomkrets delt på høyden bør være mellom 0,5 og 0,7. Alle pasienter vurderes individuelt, så for å gi sikkert svar anbefaler vi en konsultasjonstime.

Ved Privathospitalet utfører vi fettsuging med lipødem i stadie 1 og 2, jfr., inndeling over. Stadie 3 (og 4)

 

WAL- Water-Jet-Assisted Liposuction

Vann-jet assistert fettsuging er det siste innen moderne fettsugings-teknologi. Den er mer skånsom mot vevet ved hjelp av en to-kanyler-i-en teknologi som gjør spray og suging samtidig. Dette gir mindre hevelse, raskere resultat, mindre smerter, mindre arrvev og raskere rekonvalesens tid. WAL-metoden er kjent for å være den mest skånsomme mot lymfesystemet og anbefales derfor spesielt til fettsuging av lipødem. Ved WAL kan også større mengder fett fjernes i en operasjon.

Dr Bjørn E. Rosenberg er offentlig godkjent spesialist i plastikkirurgi og har i over ti år vært overlege ved Privathospitalet Fana Medisinske Senter. Han har lang erfaring og er svært renommert innen kosmetisk kirurgi. Bjørn har over mange år vært leder av Norsk forening for estetisk plastikkirurgi (NFEP – www.nfep.no) og har over flere perioder vært medlem av Spesialitetstkomiteen i plastikkirurgi. Dr Rosenberg var ferdig utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 2000 og han har vært spesialist i plastikkirurgi siden 2007. Han er bosatt i Bergen, og har tidligere arbeidet som overlege ved plastikkirurgisk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus.

 

Dr Rosenberg var i en lengre periode sjef for Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssykehus. Dr. Rosenberg har en særlig interesse for estetikk og funksjonelle plager og hans filosofi er å søke etter det naturlige og "uopererte" resultatet. Bjørn er kjent for bred faglig kunnskap og en utmerket estetisk sans. Han utfører årlig over fire hundre inngrep og har et særlig godt renommé innen buk- og brystkirurgi. Han er også svært erfaren når det gjelder nese- / ansikts kirurgi og operasjoner av øyelokk. Bjørn er medlem av Den norske legeforening, Norsk plastikkirurgisk forening og Nordisk Plastikkirurgisk forening.

Bjørn Rosenberg Spesialist Plastikkirurgi
bottom of page