top of page

Stramt tungebånd privat

Behandling av stramt tungebånd privat

Øre, Nese og Hals lege, prof. Dr. med. Stein Helge Glad Nordahl har sin offentlige HelseVest praksis samlokalisert ved Privathospitalet. 

Stramt fremre tungebånd (plica sublinguaris) er ganske vanlig og som oftest fører det ikke til så store problemer at det trenger behandling. Dersom det gir plager for barn og mor kan det også klippes også av offentlige poliklinikker, helsestasjoner og sykehus.

Stramt bakre tungebånd og stramt øvre leppebånd er mer sjeldent, men kan medføre betydelig problemer med bla. amming, svelging / gulping av luft, mv.

Oftest er dette inngrepet aktuelt der barn som tidligere har klippet fremre tungebånd, men fortsatt har mye plager pga bakre tungebånd, eller arrvev fra tidligere klipping, eller også har problem med å lage "vakum" ved amming pga stramt øvre leppebånd.

Våre private kirurger operer både fremre og bakre tungebånd og av og til kombineres dette med klipping av øvre leppebånd.

Klipping av bakre tungebånd innebærer et større kirurgisk inngrep enn klipping av fremre tungebånd. Ved bakre tungebånd løsnes tungens feste mot munngulvet også ut på siden og tungen løsnes derved mer fra tungebunnen (såkalt diamantklipping). 

Det gis med en eget 6 uker tøyningsprogram for å holde såret åpent. Et slik program er vanligvis ikke nødvendig, dersom bare fremre tungebånd klippes.

Klipping av stamt fremre og bakre tungebånd, samt øvre leppebånd for barn og voksene utføres kun på medisinsk indikasjon.

Klipping av bakre tungebånd og øvre leppebånd dekkes ikke av offentlige avtaler og utføres derfor inntil videre kun privat for privat betalende barn ved vår private ØNH seksjon. 

Barn som kun har fremre stramt tungebånd problematikk, anbefales henvist fra egen lege til Dr. Nordahls offentlige avtale praksis for et offentlig dekket inngrep.

 

I forbindelse med Symposium 2018 i Danmark ble det gjort en spørreundersøkelse av ergoterapeut Ulla Lebahn, les mer her : stramt-tungebaand.

 

Ta kontakt for konsultasjon.

Forespørsel time

Takk for innsendingen din!

bottom of page