top of page

Urinlekkasje hos kvinner

Ca. 25 % av alle kvinner rammes av urinlekkasje i løpet av livet. Likevel er det et tabu- og skambelagt tema som få prater om. Dette går ut over livsutfoldelse og livskvalitet. Du skal ikke godta å leve med disse plagene.Urinlekkasje
Ca. 25 % av alle kvinner rammes av urinlekkasje i løpet av livet


Hva er urinlekkasje?

Har du urinlekkasje, svekkes kontrollen av urinblæren og evnen til å holde på urinen Som nevnt skyldes dette ofte enten en svak bekkenbunn eller for mye belastning på bekkenbunnen. Bekkenbunnen omslutter urinrør, skjede og endetarm og skal normalt holde disse lukket gjennom hverdagens aktiviteter.

En gravid kropp får større belastning på bekkenbunnen på grunn av fosterets økende vektsom presser ned på bekkenbunnen. Hormonene som gjør kroppen klar for fødsel påvirker også bekkenbunnen, og blir dermed ekstra svekket. Under fødselen skal babyen passere gjennom fødselskanalen, som går tvers gjennom bekkenbunnen. Bekkenbunnen blir derfor tøyd voldsomt under en vaginal fødsel, og det kan være utfordrende å få bekkenbunnens tilstand like sterk som før fødsel.


Plager knyttet til svak bekkenbunnsmuskulatur etter fødsel er altså svært vanlig. Dette gjelder også for kvinner som har vært gjennom keisersnitt. Svangerskapet i seg selv er nemlig en stor påkjenning for bekkenbunnen og kan svekke muskulaturen`.


Graden av urinlekkasje kan variere og blir ofte klassifisert i lett, moderat eller alvorlig. Det er også forskjellige typer urinlekkasje.


Klassifisering:

  1. Lett - dråpelekkasje 1-2 ganger per måned

  2. Moderat - dråpelekkasje daglig

  3. Alvorlig - større lekkasjemengder minst én gang i uken


Ulike former for urinlekkasje

Det finnes ulike former for urinlekkasje. For å gi riktig behandling er det viktig å skille mellom de ulike typene. Hvilken behandling eller operasjon vi vil anbefale deg, avhenger av hva vi finner når vi utreder deg, din grad av urinlekkasje og dine andre risikofaktorer. Det er vanlig med en kombinasjon av disse to formene for inkontinens: Stress- og tranginkontinens. Det finnes gode og effektive behandlinger, som for eksempel blæretrening, bekkenbunnstrening, medikamentell behandling eller ulike typer operasjoner.


Stressinkontinens

Urinlekkasje ved anstrengelser som hoste, nys, latter og fysisk aktivitet skyldes oftest svekkelse i bindevevet som holder urinrør og urinblære på plass. Dette kalles stressinkontinens. Urinlekkasjen trenger ikke å være stor, men den skjer raskt. Musklene som vanligvis er berørt ved stressinkontinens er bekkenbunnsmuskulatur og blærens lukkemuskel. Stressinkontinens oppstår typisk grunnet skader i bindevet, muskler og andre strukturer som skal holde urinrøret på plass i bekkenet, for eksempel etter fødsler.

Tranginkontinens

En plutselig sterk trang til å late vannet med påfølgende lekkasje. Typisk også følelse av hyppig vannlatning, at man kjenner at man må på toalettet og ikke når frem i tide. Dette kallers tranginkontinens, og skyldes en feil i nervesignalene til blæremuskelaturen slik at denne trekker seg sammen og du får en følelse av tissetrang.

Blanding: En kombinasjon av inkontinenstypene trang og stress. Oppleves først og fremst av eldre.


Overflow: Denne inkontinensformen skjer hvis blæren er full. Det "renner over", og lekkasjen vil oppleves som om det og drypper jevnt og trutt


Her på Privathospitalet tilbyr vi to typer behandling.

Du kan klikke på lenkene under for å lese mer om de.


Hva er TVT-O operasjon

TVT-O operasjon brukes i behandling av urinlekkasje. Operasjonen gjennomføres ved å lage et lite snitt i fremre skjedevegg og føre opp et bånd bak underlivsbenet. Dette båndet legges løst under midtre del av urinrøret som støtte.


Hva er Mona Lisa behandling

MonaLisa Touch er en helt ny laserbehandlings metode som har blitt veldig populær i Europa og nå endelig har kommet til Norge. Behandlingen medvirker til vaginal slimhinnen i skjedeveggen påvirkes gunstig uten hormoner og kirurgi.


Hos oss trenger du ingen henvisning og vi har kort ventetid.

Alle behandlingene ved Privathospitalet vil bli utført av vår erfarne og dyktige spesialist innen kosmetisk gynekologi og urogynekologi Axel Muhlan.

Gynekolog Axel Muhlan
Axel Muhlan

Axel er utdannet lege ved universitet i Jena, Tyskland i 1996, og ble ferdig spesialist i 2005. Han har siden 2005 jobbet som overlege ved Sørlandet sykehus.

Axel jobber med alle problemstillinger innenfor gynekologi , og har i tillegg spesialisert seg på inkontinens-/bekkenbunnskirurgi og estetisk gynekologi .

Han har siden mars 2015 samarbeidet med flere privatklinikker for gynekologiske konsultasjoner, estetisk gynekologiske operasjoner og laserbehandling.

Han er medlem i NGF( Norsk Gynekologisk Forening ), IUGA ( International UroGynecological Association) og ESAG ( European Society for Asthetic Gynecology )


1 973 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page