top of page

Møt våre plastikkirurger

Oppdatert: 20. feb.

Dr. Bjørn Rosenberg og Dr. Ola Evjen er våre erfarne plastikkirurger.


Dr.Rosenberg og Dr. Evjen

Dr Bjørn Rosenberg er spesialist i plastikkirurgi og har i 10 år vært overlege ved Privathospitalet Fana Medisinske Senter. Han er svært godt renommert som kosmetisk kirurg og har over mange år vært leder av Norsk forening for estetisk plastikkirurgi (NFEP) og vært medlem av Spesialitetstkomiteen i plastikkirurgi. ​ Dr Rosenberg var ferdig utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 2000 og han har vært spesialist i plastikkirurgi siden 2007. Han er bosatt i Bergen, og har tidligere arbeidet som overlege ved plastikkirurgisk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus. Dr Rosenberg var i en lengre periode sjef for Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssykehus. ​ Dr. Rosenberg har en særlig interesse for estetikk og funksjonelle plager og hans filosofi er å søke etter det naturlige og "uopererte" resultatet. Han er også svært erfaren når det gjelder nese / ansikts kirurgi, Han er medlem av Den norske legeforening, Norsk plastikkirurgisk forening og Nordisk Plastikkirurgisk forening.

Ola Evjen ble som 25-åring uteksaminert ved Det Medisinske fakultet i Trondheim i 1988. Han har sin spesialistutdannelse i generell kirurgi fra Sykehuset Levanger og St. Olavs Hospital. Har spesialistutdannelse i plastisk og rekonstruktiv kirurgi, inklusiv brannskadekirurgi og håndkirurgi fra Haukeland Sykehus. Var foreleser ved internasjonal brannskadekongress i Athen i 1999, samt foreleser og møteleder ved Nordisk brannskadekongress i Bergen i 2000. Har arbeidet som overlege i plastikkirurgi ved Avdeling for plastikkirurgi og brannskade på Haukeland Sykehus, og seksjonsoverlege i plastikkirurgi ved St.Olavs Hospital fra 2000-2001. Var overlege og medisinsk ansvarlig overlege ved Klinikk Stokkan og Teres/Volvat Stokkan fra 2000-2016. Ola Evjen etablerte Klinikk Trondheim i 2017. Evjen er medlem i Den Norske Legeforening, Norsk kirurgisk forening, Norsk plastikkirurgisk forening, Norsk forening for estetisk plastikkirurgi (tidligere styremedlem) og Internasjonal Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

182 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page