top of page

Bryst implantat sykdom

Oppdatert: 23. aug. 2023

Breast implant illness, eller bryst implantat sykdom, er et fenomen som er mye diskutert i ulike fora på internett de senere årene. Tilstanden spenner over et vidt spekter av symptomer og plager som pasienten oppfatter skyldes innlagte brystproteser. Symptomene omfatter utslitthet (fatigue), ulike utslett, leddsmerter, nedsatt hukommelse, mage- og tarmplager etc. Mange pasienter beskriver symptomer som kan likne stoffskiftesykdommer eller autoimmune sykdommer som reumatisme.


Alle brystproteser som benyttes innen medisinsk behandling er av svært høy kvalitet. De fleste proteser kommer med livstidsgaranti. Det betyr at de skal tåle bruk som trening, klemming, amming, men også harde slag som ved et fall eller liknende. Alle brystproteser er bygget opp av et ytre skall av silikon. Dette gjelder også proteser fylt med saltvann. De aller fleste proteser som benyttes innen medisinsk behandling i verden i dag er fylt med en silikongele. Denne holder seg på plass innenfor silikonskallet.

Etter innleggelse av en brystprotese settes det i gang en såkalt fremmedlegemereaksjon i vevet rundt implantatet. Det betyr at kroppen lager et arr rundt protesen. Dette kalles en kapsel. En slik reaksjon kommer også rundt alle andre typer fremmedlegeme som settes inn i vev. Etter hvert vil denne kapselen kunne bli hard og gi ulike symptomer. Det vanligste er at brystet kjennes fast, noen opplever ujevnheter i deler av brystet eller lett ømhet ved trykk. Utvikling av kapsel er en langsom prosess og symptomene vil ofte være vage og forbigående. Dersom protesene gir plager anbefales at de skiftes ut eller fjernes.


Det finnes ulike grader av hvordan man fjerner en brystprotese og omkringliggende kapsel. Man kan i det ene ytterpunktet kun fjerne selve brystprotesen og la alt annet ligge urørt. Som et annet ytterpunkt kan protese og kapsel fjernes såkalt en block, det vil si at kapsel med noe omkringliggende vev og protese fjernes komplett. Det vanligste er at man fjerner brystprotesen og det som er medisinsk nødvendig av kapsel og omkringliggende vev.

Det er gjennom medisinske studier ikke påvist noen sikker sammenheng mellom komplett fjerning av kapsel og symptomlindring. Mange ønsker allikevel dette for å være så sikker som mulig på at det ikke ligger noe igjen fra protesen som kan gi opphav til plager. Dersom protesen ligger over brystmuskelen kan det være en medisinsk mulighet for å fjerne hele kapsel. Dersom protesen ligger under muskelen vil bakre del av kapsel ligge mot brystkassen. Det kan da være medisinsk uforsvarlig å fjerne den.


Vi kan gi deg råd om ulike alternativer for å fjerne brystproteser. Ta kontakt for en uforpliktende konsultasjon.


1 423 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page