top of page

Svimmelhet

Svimmelhet behandling ved ved Fana Medisinske Senter

Øre, Nese og Hals lege, prof. Dr. med. Stein Helge Glad Nordahl har sin offentlige HelseVest praksis samlokalisert ved Privathospitalet. 


Privathospitalet har lang erfaring med behandling av offentlige pasienter for Helse Vest og pasienter ved ordningen Fritt behandlingsvalg.

Svimmelhet koster samfunnet over 120 millioner i året. Svimmelhet er en ubehagelig følelse av desorientering i rommet. Trykk her for mer informasjon:Svimmelhet og vertigo

 

Normal reaksjon

Det kan være en normal reaksjon på en unormal situasjon, som for eksempel når du sitter på en karusell eller er på en båt i full sjøgang. Det kan også skyldes uvante bevegelser, uvante synsinntrykk og tretthet. I disse tilfellene er svimmelheten gjerne relativt kortvarig. Som regel vet du hvorfor svimmelheten kommer og dette utgjør ikke noe helseproblem.

Unormal reaksjon

I andre tilfeller oppstår svimmelheten som en unormal reaksjon i en normal situasjon. Av og til kan symptomene komme i anfall og være så kraftig at en får problemer med å holde seg oppreist, føler seg kvalm og evt kaster opp.

Svimmelhet kan også for noen bli et langvarig og vedvarende problem i hverdagen. Det kan av og til være noe vanskelig å finne ut av hva som er årsaken til svimmelhet og dette gjør at en del pasienter opplever at de ikke blir tatt på alvor av sin lege.

Frisk gjennom trening

Har en fått en diagnose er det tre faktorer som er viktig for å bli frisk: Treningtrening og atter trening. Fysioterapeut kan evt tilrettelegge ved spesielle øvelser og av og til kan dette skje delvis ved egenøvelser.

Henvisning

Dersom du har en ny henvisning fra legen din må den sendes den til oss. Hvis legen din sender henvisningen elektronisk er behandlingstiden kortere enn ved sending per post. Du blir så kalt inn til konsultasjon hos en av kirurgene våre.

Dersom du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon vil du kunne overføres til oss for operasjon. Kontakt gjerne det foretaket du er registret hos for informasjon om dette.

Oversikt over ventetider på konsultasjoner og operasjoner finner du på: https://helsedirektoratet.no/prioritering/prioriteringsveiledere-for-spesialisthelsetjenesten

 

Ta kontakt/Har du spørsmål ?

Vi ber deg om å bruke kontraktskjema til under. Du kommer da rask og effektivt i direkte kontakt med vårt team som jobber med offentlige henvisninger og overføringer.  Du kan også velge å sende forespørsel vedrørende saken din direkte til vårt team pr epost på: offentlig@privathospitalet.no

Dersom du har spørsmål vedrørende vår avtale med Helse Vest, eller du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon, vil du kunne overføres til oss. Du skal da også benytte deg av vårt kontaktskjema /epost. 

Forespørsel time

Takk for innsendingen din!

bottom of page