top of page
finansiering.jpg

Finansiering

I følge Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep er det ikke tillatt å benytte finansieringstilbud i markedsføringen av estetisk kirurgi.


Informasjon av finansieringsalternativer på nettsidene vil kunne bli oppfattet som markedsføring, og vi har derfor utelatt slik informasjon fra våre hjemmesider.

Det er imidlertid ikke forbudt i seg selv å yte en pasient kreditt eller lånehjelp, og de fleste klinikker vil kunne tilby finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon.

På generelt grunnlag vil vi uansett anbefale at du sparer eller låner beløpet i din egen bank, det vil være en mye rimeligere løsning for deg.

 

 


Har du noen spørsmål rundt dette, så spør oss.

svea.png
bottom of page