Finansiering

I følge Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep er det ikke tillatt å benytte finansieringstilbud i markedsføringen av estetisk kirurgi.


Informasjon av finansieringsalternativer på nettsidene vil kunne bli oppfattet som markedsføring, og vi har derfor utelatt slik informasjon fra våre hjemmesider.

Det er imidlertid ikke forbudt i seg selv å yte en pasient kreditt eller lånehjelp, og de fleste klinikker vil kunne tilby finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon.

På generelt grunnlag vil vi uansett anbefale at du sparer eller låner beløpet i din egen bank, det vil være en mye rimeligere løsning for deg.

 

 


Har du noen spørsmål rundt dette, så spør oss.

Åpningstider er 08.00 til 16.00

Vår telefontid er 08.00 til 15.30

Seksjonen kan ha avvikende åpningstider

Utvidet åpningstid ring 55922222, tastevalg 9.

Lyst å vite mer om livet på Privathospitalet, følg oss i sosiale medier:

  • Facebook Social Ikon
  • Linkedin Sosiale Ikon