top of page

Offentlig kar (åreknuter)

Offentlig åreknutebehandling ved Fana Medisinske Senter

Privathospitalet har avtale med Helse Vest om karkirurgiske inngrep.

 
Privathospitalet har lang erfaring med behandling av offentlige pasienter for Helse Vest og pasienter ved ordningen Fritt behandlingsvalg
. Privathospitalet AS har fra 01.mai 2018 ny offentlig avtale med Helse Vest for kar kirurgiske inngrep.

 

Som offentlige pasient hos oss betaler man kun vanlige egenandel etter offentlige takster.

Det er nødvendig med henvisning fra fastlege eller spesialist for offentlig vurdering og eventuell operasjon.

Her kan du lese om dine rettigheter - retten til fritt sykehusvalg.

 

Varice - operasjoner for åreknuter

Fra mai 2018 har vi avtale med Helse Vest om offentlig dekket operasjon for åreknuter på medisinsk indikasjon.

Vi har kapasitet til å ta imot pasienter fra hele landet etter ordningen om fritt sykehusvalg. Vi trenger henvisning, overføring fra annet sykehus, spesialist eller allmennlege. Vurdering og operasjon utføres av våre meget erfarne karkiruger Thomas Nyheim og Jakob Hager.

Vi kan tilby en rask vurdering av en erfaren karkirurg med lang fartstid innen en rekke ulike behandlingsmetoder. De fleste moderne behandlinger blir gjort i lokal bedøvelse og kombineres ofte for å oppnå varige resultater. 

Vår karkirurg gjør en grundig for,- og etterundersøkelse ved bruk av ultralyd. 


Selve behandlingen blir gjort med moderne endovenøs laser i lokal bedøvelse med små stikk i huden. I noen tilfeller kombineres dette med heklenålsteknikk for å gi best mulig kosmetisk resultat.  Her kan du lese mer om åreknuter.

Henvisning

Dersom du har en ny henvisning fra legen din må den sendes den til oss. Hvis legen din sender henvisningen elektronisk er behandlingstiden kortere enn ved sending per post. Du blir så kalt inn til konsultasjon hos en av kirurgene våre.

Dersom du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon vil du kunne overføres til oss for operasjon. Kontakt gjerne det foretaket du er registret hos for informasjon om dette.

Oversikt over ventetider på konsultasjoner og operasjoner finner du på: https://helsedirektoratet.no/prioritering/prioriteringsveiledere-for-spesialisthelsetjenesten

Ta kontakt/Har du spørsmål ?

Vi ber deg om å bruke kontraktskjema til under. Du kommer da rask og effektivt i direkte kontakt med vårt team som jobber med offentlige henvisninger og overføringer.  Du kan også velge å sende forespørsel vedrørende saken din direkte til vårt team pr epost på: post@privathospitalet.no

Dersom du har spørsmål vedrørende vår avtale med Helse Vest på kirurgiske inngrep, eller du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon, vil du kunne overføres til oss. Du skal da også benytte deg av vårt kontaktskjema /epost. 

bottom of page