Not covered by any of these plans? Contact us and we will find the best solution to suit you.  

OFFENTLIG BEHANDLING

Privathospitalet har lang erfaring med behandling av offentlige pasienter for Helse Vest og pasienter ved ordningen "Fritt behandlingsvalg".Vi utfører øre nese hals, karkirurgi og plastikkirurgi for det offentlige.

Som offentlige pasient hos oss betaler man kun vanlig egenandel etter offentlige takster.

Det er nødvendig med henvisning fra fastlege eller spesialist for offentlig vurdering og eventuell operasjon.

Helse Vest

Helfo

Privathospitalet leier også ut operasjonssaler til ØNH spesialist Holden for mandel og dren operasjon.

Avtalespesialist Dr.Nordahl leier også lokaler hos Privathospitalet.

offentligbehandling.jpg