top of page

NPE Forsikring

Ved alle private operasjoner vil det inngå en NPE forsikring som gir deg samme rettigheter som ved offentlige operasjoner. For og kunne søke erstatning må skaden sammenfalle med kriteriene under.

 

1. Skaden må skyldes svikt i behandlingen
Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. En skade kan være både forbigående og varig. Dersom skaden skyldes den sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning.

I tillegg må skaden din skyldes behandlingssvikt. I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, har du normalt ikke krav på erstatning.

I noen helt spesielle tilfeller kan man få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Dette gjelder dersom skaden er spesielt stor eller uventet.

2. Skaden må ha ført til et økonomisk tap
Skaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap. Formålet med erstatningen er å dekke økte utgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Du kan også få erstatning for inntektstap eller tap av forsørger.

Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Du kan i stedet henvende deg direkte til det behandlingsstedet der skaden skjedde.

Dersom du har hatt forbigående plager eller en dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, vil du ikke få erstatning. Du kan heller ikke få erstatning som «plaster på såret».

 

Menerstatning for ikke-økonomisk tap
I noen tilfeller kan du få erstatning selv om du ikke har noe økonomisk tap, for eksempel hvis du har fått en varig og betydelig skade. Med varig menes vanligvis at skaden varer i en periode på minst ti år. Med betydelig menes at skaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

For å fastsette medisinsk invaliditet brukes en egen tabell for personskader.

3. Skaden må ikke være for gammel
Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden.

 

 

Les mer om Norsk pasientskadeerstatning her http://www.npe.no/

bottom of page