top of page

Vårt gastrokirurgiske tilbud

mer om gastrokirurugi

Her på Privathospitalet Fana Medisinske Senter utreder og behandler vi hemoroider, pilonidalcyster, marisker, fissurer og brokk. 

Du kan lese mer om de respektive tilstandene her.

Vi tar i mot pasienter som kommer privat og via forsikring. Her har vi avtale med alle de store forsikringsselskapene.

Du trenger ingen henvisning og vi har ingen ventetid.

Du finner oss på Paradis, like ved Bybanestoppet. Her holder vi til i det som du kanskje kjenner som gamle Tennis Paradis bygget eller Aktiv365 per i dag.

Vi har har godt med parkeringsplasser og er har også heis til inngangsdør.

Privathospitalet Fana Medisinske Senter er et offentlig godkjent sykehus. Vi har moderne sykehusfasiliteter, 3 store operasjonsstuer og oppvåkning/sengeavdeling med 10 sengeplasser. 

Vi har ansatte med lang erfaring og høy faglig kompetanse, alle er de spesialister innen sine fagfelt. Våre hoved fagområder er kosmetisk plastikkirurgi, hud- ansikts- og injeksjonsbehandlinger,  gastrokirurgi, urologi, gynekologi, åreknute operasjoner, ortopedi og øre-nese-hals kirurgi. 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Privathospitalet Fana Medisinske Senter!

Dr. Christian Erichsen er vår meget erfarne spesialist i generell- og gastroenterolgisk kirurg ved Privathospitatalet Fana Medisinske Senter. Han utreder og behandler anale fistler, hemoroider, pilonidalcyster og brokk.

Dr.Erichsen har vært spesialist i generell kirurgi siden 1978 og spesialist i gastroenterologisk kirurg siden 1993.

Christian har vært har hatt ansvar for anoproctologi fra 1991 til 2000 ved Kirurgisk Avdeling Rikshospitalet, fra 2000 til 2002 ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HSD) og hovedansvar for anoproctologi ved Haukeland Universitetssykehus (HUS) fra 2002 til og med 2017. Frem til og med 2023 jobbet han ved Aleris Bergen.

Christian Erichsen
bottom of page