top of page

Fjerne brystproteser

Fjerne brystproteser
Forespørsel time til forundersøkelse

Takk for innsendingen din!

Det å fjerne brystproteser er et relativt enkelt inngrep som ikke er forbundet med store smerter eller lang rehabiliteringstid.

 

Som regel legges det et lite snitt under brystet – i det tidligere arret om det finnes, og protesen fjernes gjennom dette. Dersom det er en kraftig kapsel kan denne fjernes helt eller delvis etter behov. Operasjonen utføres i narkose. Man kan gå tilbake til lett arbeid allerede et par dager etter inngrepet. Det er selvsagt også mulig å skifte protesene, eventuelt i kombinasjon med et brystløft. 

 

Silikonproteser har vært på markedet i mange år og bare i Norge antar man at over 100.000 kvinner har silikonbryster. Sikkerheten rundt bruken av silikon i proteser har vært undersøkt grundig, og forskning viser at silikon ikke fører til sykdom. I enkelte tilfeller benyttes også proteser fylt med saltvann, men vanligst er en såkalt stabil silikongele (cohessive gel). Alle proteser, også de fylt med saltvann, har uansett et ytre skall av silikon.

Alle protesene vi benytter ved Fana Medisinske Senter har livstidsgaranti. Det betyr at du ikke trenger å bekymre deg for at protesen sprekker eller lekker - protesene er av svært høy kvalitet og er laget for å tåle at du lever et aktivt liv.

 

Over tid vil imidlertid brystet endre seg slik at det kan være behov for å fjerne protesene. Eller kanskje du har andre grunner til å du ønsker å ta protesene ut. Vi kan uansett hjelpe deg. 

Brystproteser kan legges inn i brystet over- eller under den store brystmuskelen (musculus pectoralis major). Etter at protesen er operert inn ligger den fast plassert under brystkjertelen. Over tid vil kroppen danne en beskyttende hinne rundt protesen, en såkalt kapsel. Dette er en naturlig prosess, og dannelse av kapsel skjer uavhengig av størrelse på protesen, om protesen er rund eller dråpeformet.

Forskning viser imidlertid at grad av kapseldannelse varierer mellom de ulike protesemerkene. Dette har trolig å gjøre med det ytre proteseskallet (coatingen) som omgir protesen. Enkelte typer overflate på protesen viser seg i store studier å gi noe mer kapseldannelse enn andre.

 

Man kjenner også til at det i enkelte ekstremt sjeldne tilfeller ved særlig noen spesifikke protesetyper kan dannes sykdom (lymfom, ALCL) rundt protesen. Vi benytter selvsagt ikke disse protesene. 

 

Protesene som vi benytter ved Privathospitalet Fana Medisinske Senter er blant de protesene som gir minst kapseldannelse.

Det er også forskjell på om protesen ligger over- eller under brystmuskelen. Medisinske studier på veldig mange pasienter viser at man noe hyppigere utvikler kraftig kapsel ved proteser over muskel i forhold til under muskel.

 

Utvikling av kapsel er en naturlig og ufarlig prosess. Kapselen kan imidlertid gi symptomer etter hvert som den blir tykkere og begynner å krympe. Når kapselen utvikles kan brystet kjennes litt fastere, men fremdeles være naturlig og pent. Etter hvert som kapselen blir tykkere blir brystet stadig fastere å ta på og man kan også få endringer av brystformen.

 

Til slutt kan brystet få et tydelig forandret og unaturlig utseende og man kan også oppleve ømhet og smerter. For de aller fleste er dette en langsom utvikling. Det er uvanlig å oppleve symptomgivende kapseldannelse før det har gått mange år etter brystoperasjonen.

Kapsel utvikler seg forskjellig fra person til person og ofte er det også forskjell på de ulike sidene. At man utvikler kapsel i ett bryst betyr ikke nødvendigvis at man også utvikler symptomgivende kapsel på den andre siden.

Kapsel er ufarlig og vil forsvinne dersom man fjerner protesen. Dersom det er indikasjon kan kapselen fjernes kirurgisk

 

Vi har kort ventetid på operasjon med å fjerne proteser og har også fast pris på dette.

bottom of page