top of page

Allergi

Allergi offentlig behandling ved Fana Medisinske Senter

Øre, Nese og Hals lege, prof. Dr. med. Stein Helge Glad Nordahl har sin offentlige HelseVest praksis samlokalisert ved Privathospitalet. 

 


Privathospitalet har lang erfaring med behandling av offentlige pasienter for Helse Vest og pasienter ved ordningen Fritt behandlingsvalg.

 

Som offentlige pasient hos oss betaler man kun vanlige egenandel etter offentlige takster.

Det er nødvendig med henvisning fra fastlege eller spesialist for offentlig vurdering og eventuell operasjon.

Her kan du lese om dine rettigheter - retten til fritt sykehusvalg.

Trykk her for mer informasjon: Allergi – behandling og vaksine immunisering

 

Allergi er en av de hyppigst plager i dagens moderne velferdssamfunn. Allergi er en immunologisk reaksjon på et stoff en får i seg via mat, innåndingsluft eller på annen måte. 

En allergisk reaksjon kan oppstå umiddelbart eller noen minutter etter at man har vært i kontakt med et allergifremkallende stoff. Dette kalles straksreaksjon. En kan nyse, klø i øyne, bli tett i nese og hals. En kan også få en reaksjon 6-8 timer etter at en har vært utsatt for stoffet. Dette kalles senreaksjon.

En allergisk reaksjon kan forverre eller utløse astmasymptomer. Det er særlig i førskole og i skolealder at allergi spiller en stadig større rolle for astmaanfall. De vanligste allergi fremkallende stoffene som har betydning for astma er:

Dyr:
Katt, hund, hest, marsvin, kanin og mus. Også andre dyr kan fremkalle en reaksjon.

 

Midd:
Husstøvmidd er et lite insekt som finnes i husstøv. Det er særlig i sengetøyet midden trives. Midden drepes i temperaturer under 20 kuldegrader.

 

Pollen:
Særlig fra bjørk, timotei og burot.

 

Muggsopp:
Fuktige kjellere, blomsterpotter, baderom, aircondition, komposthauger og blomsterbed.

 

Klima:
Tåke, rå luft og kulde.

 

Sterke lukter:
Deodorant, parfyme, kosmetikk, maling og noen blomstertyper.

 

Støv:
Husstøv, trestøv, kornstøv.

Allergi og Allergivaksinasjon

Ved allergivaksinasjonsklinikken vaksinerer vi for bjørk, gresspollen (timotei), katt, hund og husstøvmidd. Behandlingen gies over 3-5 år.

Allergivaksinasjon, også kalt hyposensibilisering / spesifikk immunterapi, er en behandling som i prinsippet kan forandre den allergiske sykdommens forløp ved å påvirke den ubalanse som er karakteristisk for en aller-gikers immunforsvar. Behandlingen fører bl.a. til reduksjon av symptomer og redusert medisinbruk. Noen blir helt kvitt sine symptomer.

Praktisk sett foregår det ved at pasienten i løpet av en oppdoseringsperiode på  7 uker ved FMS får stigende doser med det aktuelle allergen, f. eks. bjørk. Deretter får pasienten en vedlikeholdsdose med 6-8 ukers mellomrom i løpet av de neste tre år. Vi tilbyr  også allergivaksinasjon i tablettform for gresspollenallergiske pasienter. Dette gjør det mulig for personer med gresspollenallergi å ta allergivaksinen daglig i hjemmet. Den første tabletten må imidlertid tas hos oss.

Pasienter som er aktuelle: Om du har pollenallergi som ikke har tilstrekkelig symptomlindring av allergimedisiner eller som begynner å vise tegn på astmautvikling, kan allergivaksinasjon være et godt alternativ.

Allergivaksinasjon dekkes av offentlige takster og blåreseptsystemet.

Spørsmål om allergi og høysnue

Hva er høysnue?

Høysnue er en reaksjon på stoffer som kommer utenfra via innåndingsluften. Disse stoffene kan bl.a. være pollen fra trær, gress, blomster, soppsporer eller midd. Høysnue opptrer hos 10-20% av befolkningen. Høysnue kalles også for allergisk rhinitt.

 

Man skiller mellom:

 • Sesongbetinget høysnue. Reaksjoner som oppstår pga pollen vår, sommer og høst.

 • Høysnue som opptrer når som helst i løpet av året. F.eks dyre- og middallergi.

Høysnue starter oftest i barneårene og er mest vanlig hos unge mennesker. Høysnue opptrer hos ca. 80% av barn som har astma og hos 50% av barn som har atopisk eksem.

Er allergi alltid årsaken til høysnue?

Ikke alle typer høysnue er allergisk betinget. Hos voksne oppstår noen ganger en ikke-allergisk høysnue, hvor årsaken kan være ukjent. Symptomer på høysnue kan oppstå som følge av skade i nesen, bruk av visse medisiner (f.eks. nesespray til bruk ved forkjølelse), irritanter (parfyme, maling, trykksverte, luftforurensning, røyk, vaskepulver, sterk krydret mat og alkohol) og værforandring (tåke, kald luft). Høysnue kan også være et varsel om andre sykdommer.

Symptomene kan ligne på allergisk høysnue med nesetetthet, rennende nese og kløe i nesen. Kløe i øynene forekommer ikke like ofte. Er du plaget med tett nese, bihulebetennelse og sommerforkjølelse - ta gjerne kontakt med lege.

Hva er symptomene på høysnue?

 • Nesetetthet.

 • Renning fra nesen.

 • Nysing.

 • Kløe i øynene og evt. i halsen.

 • Rødhet i øynene.

 • Høysnue kan opptre samtidig med astma og hodepine samt gi nedsatt luktesans.

Hva er det som forårsaker nysing, kløe og tetthet i nesen?

Når en allergiker inhalerer et allergen, som for eksempel bjørkepollen, kan kroppens immunforsvar reagere unormalt. Pollenkornet binder seg til antistoffer (immunglobulin E) som er knyttet til celler som produserer histamin og andre kjemiske substanser. Pollenkornet utløser en reaksjon i disse cellene i neseslimhinnen. Cellene frigjør histamin og andre kjemiske substansene. Histamin forårsaker en utvidelse av blodkarene i nesen, og væske lekker ut i omliggende vev. Dette viser seg som symptomer med rennende nese, kløe, tetthet i nesen og kløe i øynene.

Hvilke typer pollen kan gi høysnue og når på året er det pollensesong?

Pollensesongen varierer litt fra landsdel til landsdel etter klima. Tidspunktet for pollenutslippet kan variere fra år til år ettersom værforhold og temperaturutvikling spiller en avgjørende rolle for modningen. Her følger en liste over forskjellige typer pollen og når på året de er virksomme:

Or, hassel: Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge. Sesongen starter i begynnelsen av mars og varer til slutten av april.

Bjørk : Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge. Sesongen starter i slutten av april og varer til slutten av mai. I Nord-Norge starter sesongen i midten av mai og varer til midten av juni.

Gress : Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge. Sesongen starter i slutten av juni og varer til begynnelsen av august. I Nord-Norge starter sesongen begynnelsen av juli og varer til midten av august.

Burot : Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge. Sesongen starter i slutten av juli og varer til begynnelsen av august.

Cladosporium (soppsporer): Sesongen varer fra midten av juni til slutten av august.

Under finner du en grafisk fremstilling av når de ulike typene pollen er virksomme:

Hvordan vet jeg hva slags type høysnue jeg har?

Oppsøk lege. Legen vil utføre en nøye undersøkelse av deg og kan også utføre allergitester.

Hvordan vet jeg hvor alvorlige symptomene på høysnue er?

Symptomene på høysnue kan klassifiseres etter alvorlighetsgrad og behovet for behandling.

Milde symptomer:

Pasienten har få symptomer som ikke virker inn på daglige gjøremål eller på søvnkvalitet. Pasienten innser at symptomene er tilstede og ønsker behandling, men kan klare seg uten behandling om nødvendig.

Moderate symptomer:

Symptomene er alvorlige nok til å forstyrre pasientens daglige gjøremål eller søvnkvalitet. Pasienten ønsker behandling fordi livet er klart forstyrret.

Alvorlige symptomer:

Symptomene er så uttalte at pasienten ikke kan fungere normalt i løpet av dagen og heller ikke får sove om natten før han/hun får behandling.

Kortvarige symptomer:

Symptomene er plagsomme i mindre enn 14 dager ved sesongbetinget rhinitt og mindre enn 1 måned ved helårsrhinitt.

Langvarige symptomer:

Pasienten har symptomer i mer enn 2 måneder ved sesongbetinget rhinitt. Det kan skyldes pollenallergi med langvarig pollenutslipp, for eksempel gress eller allergi overfor flere pollentyper.

Symptomer som opptrer ofte:

Symptomer som varer minst 2 dager per uke og over en periode på minst 3 måneder ved helårsrhinitt

Kan jeg gjøre noe for å unngå å få symptomer?

 • Ta allergimedisin i samråd med din lege i god tid
  før pollensesongen er ventet.

 • Følg med på pollenvarselet. Gode pollenmeldinger gis
  via media.

 • Hold vinduene lukket, unngå å klippe plen, busker og hekker i perioder med mye pollen.

Når det gjelder høysnue ellers i året hvor dyre-og middallergi er hovedårsaken, kan man redusere plagene ved unngå kontakt med dyr og fjerne gulvtepper. Det finnes også spesielle trekk til madrasser og sengetøy som holder midd ute. Det er viktig at tepper, dyr og bløte kosedyr fjernes fra soverommet. Man bør støvsuge madrasser og stoppede møbler på soverommet en gang i uken. Sengetøy bør vaskes på minst 60 grader.

Hva er kryssallergi?

Mange stoffer er beslektet med hverandre og kan gi allergi hos utsatte personer. Symptomene er ofte kløe i ganen og hevelse i munn og svelg. Kontakt lege hvis du får slike symptomer.

Or, hassel og bjerk er i familie med hverandre. Mange som er allergiske for bjerk, kan også reagere allergisk også på or og hassel. Er du allergisk for bjerk, or og hassel kan du også reagere når du spiser hasselnøtter eller mandler. Andre kan reagere på gulrøtter, poteter, erter, bønner, paprika, sjokolade, epler, kirsebær, plommer, fersken, kiwi, pærer, banan, tomat eller druer.

De som er allergiske for burot kan også reagere på banan, melon, selleri, løk, hvitløk, purre, paprika, urter, krydder, kamille, kurvblomster, løvetann eller krysantemum.

De som er allergiske for timotei kan også reagere allergisk på alle gressarter, korn, appelsin, bønner, erter, linser eller melon.

Hva er immunoterapi?

Immunoterapi er en behandling med små doser av det stoffet man er allergisk mot. Man får en injeksjon med oppløselig allergen (det stoffet man er allergisk mot). Stoffet gis i lave doser til å begynne med og så øker man gradvis dosene inntil man når den dosen som gir beskyttelse mot allergenet. Injeksjonen gis over en periode på 3 - 5 år. Immunoterapi hjelper kroppen til å bygge opp forsvar mot allergenet. Ettersom kroppens motstand øker vil symptomene bedre seg, men det vil gjerne ta flere måneder før man merker en bedring. Immunoterapi kan benyttes for alvorlig plagede allergikere som ikke har god nok effekt av medisiner for sin allergi eller som opplever store bivirkninger av medisinen. Kontakt lege for nærmere informasjon.

Hvilken behandling finnes for høysnue?

Det finnes flere medisiner for høysnue. Hos legen din vil du få den behandlingen som passer best til dine symptomer.
Ved milde symptomer gis ofte kun antihistaminer.
Ved moderate symptomer er førstevalget gjerne lokale steroider.
Ved alvorlige symptomer anbefales en kombinasjon av lokale steroider og antihistamin.

Det finnes mange reseptfrie medisiner mot høysnue. Kan jeg behandle meg selv med disse?

De reseptfrie medisinene som finnes på markedet er lik enkelte av de reseptpliktige medisinene, men kommer i mindre pakninger. Reseptfrie allergimedisiner er ment for bruk i kortere perioder. Det er viktig at du følger bruksanvisningen for å unngå feilbruk.

Ta kontakt med din lege dersom du har langvarige symptomer eller dersom den reseptfrie medisinen ikke hjelper mot dine plager. Legen kan bekrefte om du har høysnue og hjelpe deg videre.

Antihistaminer

Antihistaminer er medisiner som motvirker effekten av histamin. Histamin er en av de kjemiske substansene som blir utløst i kroppen når man får en allergisk reaksjon. Selv om også andre substanser er involvert i denne prosessen, er det histamin som skaper de fleste av symptomene.

Antihistaminer kan lette symptomer som nysing, kløe, rennende nese og kløe i øynene, men kan ha liten effekt på nesetetthet. Det finnes et utall antihistaminer på markedet, både reseptfrie og reseptpliktige. Forskjellen på dem er hvordan de skal brukes (nese - munn). De nyere antihistaminene virker vanligvis ikke sløvende og man unngår dermed tretthetsvirkningen som de eldre antihistaminene gjerne gir.

Lokale steroider

Steroider er en gruppe medisiner som virker betennelseshemmende for mange typer betennelser i kroppen. Når man snakker om lokale steroider ved høysnue, er dette medisiner som pustes inn gjennom nesen. Ordet lokal betyr at medisinen i første rekke virker i nesen og ikke andre steder i kroppen. Lokale steroider er de mest effektive medisinene mot høysnue. De fås som nesespray eller nesepulver. Lokale steroider demper effektivt symptomer som renning fra nesen, nysing, kløe og nesetetthet.

Best effekt på høysnue oppnår man ved å starte med lokale steroider 1 - 2 uker før pollensesongen bryter løs.

 

Henvisning

Dersom du har en ny henvisning fra legen din må den sendes den til oss. Hvis legen din sender henvisningen elektronisk er behandlingstiden kortere enn ved sending per post. Du blir så kalt inn til konsultasjon hos en av kirurgene våre.

Dersom du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon vil du kunne overføres til oss for operasjon. Kontakt gjerne det foretaket du er registret hos for informasjon om dette.

Oversikt over ventetider på konsultasjoner og operasjoner finner du på: https://helsedirektoratet.no/prioritering/prioriteringsveiledere-for-spesialisthelsetjenesten

 

Ta kontakt/Har du spørsmål ?

Vi ber deg om å bruke kontraktskjema til under. Du kommer da rask og effektivt i direkte kontakt med vårt team som jobber med offentlige henvisninger og overføringer.  Du kan også velge å sende forespørsel vedrørende saken din direkte til vårt team pr epost på: offentlig@privathospitalet.no

Dersom du har spørsmål vedrørende vår avtale med Helse Vest på kirurgiske inngrep, eller du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon, vil du kunne overføres til oss. Du skal da også benytte deg av vårt kontaktskjema /epost. 

Deler av innholdet på denne siden er lagt ut på våre hjemmesider etter tillatelse fra Roald Skaar, GlaxoSmithKline.

Forespørsel time

Takk for innsendingen din!

bottom of page