top of page

Endetarmsfremfall

Behandling av endetarmsfremfall ved Fana Medisinske Senter

Utskrapning av livmoren innebærer at en lege skraper/suger ut slimhinnen eller tar vevsprøve av slimhinnen som befinner seg på innsiden av livmoren. Lett blødning og menstruasjonslignende smerter er vanlig etter en utskrapning.

Hva er utskrapning?

 

Livmoren (uterus) er på størrelse med en knyttneve og har en tykk vegg som i all hovedsak består av muskulatur. Inne i livmoren er det et hulrom som er kledd med en slimhinne. Under menstruasjonen avstøtes og utstøtes slimhinnen, noe som gir blødning. Frem til neste menstruasjon bygges slimhinnen opp igjen, og dersom du ikke blir gravid, avstøtes den så på nytt.

 

Utskraping (abrasio) av livmoren innebærer at en lege fører et tynt, skarpt instrument opp i livmorhulen - eller et sug, slik at legen kan skrape/suge ut slimhinnen eller ta vevsprøve av slimhinnen. Utskrapning eller abrasio er kirurgisk fjerning av slimhinne i livmoren som ledd i gynekologisk diagnostikk. Utskraping av livmoren var tidligere et svært vanlig inngrep, men det gjøres nå nesten aldri. Prosedyren er erstattet dels av endometriebiopsi, dels av hysteroskopi.

Inngrepet kan utføres uten innleggelse i sykehus (poliklinisk) eller under opphold i sykehus. Det er vanligvis en diagnostisk undersøkelse, sjeldnere gjøres den som et terapeutisk inngrep. Utskrapningen kan stanse en blødningsforstyrrelse for en stund (to til seks måneder), men så vender den unormale blødningen tilbake.

Utskrapning er i dag sjelden en prosedyre som gjøres alene. Vanligvis utføres utskrapningen i tillegg til at legen titter inn i livmoren (hysteroskopi) og/eller ved fjerning av polypper.

Inngrepet

Bedøvelse/narkose

Inngrepet kan utføres i lokalbedøvelse. I så fall vil legen i forbindelse med en gynekologisk undersøkelse sette en bedøvelsessprøyte på hver side av livmorhalsen. Dette kalles en paracervikal blokade og lindrer smertene som kan komme ved utvidelsen (dilateringen) av livmorhalsen. Ingen andre deler av kroppen blir da bedøvd.

Spinalanestesi innebærer at en nål føres inn i ryggen og ryggkanalen, og bedøvelsesmidlet sprøytes inn i væsken som omgir ryggmargen. Dette gjør at du blir følelsesløs fra navlen og ned. Bedøvelsen forsvinner i løpet av en til tre timer.

Narkose. Hvis det gis narkose, vil du ikke merke noen ting etter at du er blitt bevisstløs. Anestesilege og anestesisykepleier vil styre narkosen og følge med tilstanden din under inngrepet.

Dilatasjon

Legen vil føre en tynn metallstav (en sonde) opp i livmoren for å fastslå dybden og vinklingen på livmoren (fremoverbøyd eller bakoverbøyd). På den måten vet legen hvor langt inn i livmoren instrumentene kan føres. Deretter vil legen føre inn en litt tykkere metallstav i livmorhalsen og la den være der noen sekunder. Deretter fjernes den og erstattes av en enda tykkere stav. Denne prosessen gjentas inntil livmorhalsen er blitt utvidet på størrelse med en finger. Denne prosessen tar cirka ti minutter.

Hysteroskopi og utskrapning

Etter dilatasjonen holdes skjeden åpen med et spekulum (den metallholderen legen fører inn i skjeden ved en gynekologisk undersøkelse). Så føres vanligvis hysteroskopet, som har en lyskilde på tuppen, inn i livmoren slik at legen kan se innsiden av livmoren. Legen kan påvise eventuelle muskelknuter, polypper eller svulster i slimhinnen. Gjennom hysteroskopet kan legen føre instrumenter som gjør det mulig å ta vevsprøver (biopsier) eller fjerne utvekster. Deretter kan legen føre opp skrapen - eller suget - og med milde grep skrapes/suges slimhinnen i livmoren. Det fjernede vevet sendes til laboratoriet for analyse. Når skrapingen er avsluttes, fjernes instrumentene.

Livmorslimhinnen kan også destrueres ved hjelp av lokal varmebehandling inne i livmoren (endometrieablasjon).

Hele prosedyren tar cirka 20 minutter.

bottom of page