top of page
Smittevern ved Fana Medisinske Senter
Logo Fana medisinske senter

                      Informasjon vedrørende koronaviruset

 

Privathospitalet  følger nasjonale råd og føringer og er i kontinuerlig dialog med Helse Vest og Haukeland Universitetssykehus om vår operative virksomhet. Vi utfører medisinsk behandling (plastisk kirurgi, diverse hud- og injeksjonsbehandlinger, ortopedi, øre-nese-hals, karkirurgi)  og holder åpent for våre pasienter. Dersom det tilkommer endringer i driften vil vi informere alle våre pasienter så snart som mulig.

I forbindelse med koronautbruddet har vi iverksatt betydelige tiltak for å begrense smitte.

Generelt oppfordrer vi til å sjekke oppdatert informasjon fra Helsedirektoratet, www.helsenorge.no eller folkehelseinstitutet www.fhi.no

Dersom du har vært på reise utenfor Norge og har planlagt en operasjon eller konsultasjon hos oss ber vi deg om å ikke komme til klinikken.

 

Ta kontakt med helsevesenet etter gjeldende retningslinjer. Ring oss, send mail for hjelp med å flytte din oppsatte avtale.

Vi oppfordrer alle om å utsette planlagt oppfølging eller kontroll etter behandling dersom det ikke er absolutt nødvendig.

Vi innfører adgangskontroll på sykehuset for å ivareta smittevern for pasienter og ansatte. Bare pasienter som trenger følge kan ha med pårørende inn på sykehuset. Vi ønsker å begrense opphold i vårt venterom og ber deg møte nøyaktig til oppsatt time og evt vente i bil utenfor til det er din tur.

Ta vare på deg selv og dine nærmeste i tiden som kommer og følg myndighetenes retningslinjer for ferdsel og livsførsel. Vi står sammen i denne felles dugnaden

bottom of page