top of page

Pilonidal sykdom

Pilonidal sykdom

Pilonidal sykdom/sacral cyste/"tvilling"

 

Pilonidal sykdom er relativt vanlig forekommende, og ses hyppigst hos yngre menn. Sykdommen arter seg som sår og sekresjon i rima internates, "rumpesprekken". Tilstanden er ikke medfødt, men skyldes anatomiske forhold og trolig hudskade som følge av trykk gjennom å sitte eller gnidning mot huden. Sykdommen kan være akutt med infeksjoner med puss og sekresjon, men kan også ha et kronisk forløp med kontinuerlig sekresjon.

Akutte abscesser må dreneres kirurgisk og/eller behandles med antibiotika. Vedvarende sykdom bør opereres i rolig fase med en endelig prosedyre. Det finnes flere ulike teknikker der de såkalte asymmetriske viser klart bedre resultat enn de tradisjonelle eksisjoner i midtlinjen.

 

Ved Privathospitalet Fana Medisinske Senter tilbyr vi nå operasjon for pilonidal sykdom med ulike teknikker som Bascoms, Karydakis, Z-plastikker og rhomboidplastikk (Limdberg-lapp). Teknikken som velges avhenger av utgangspunktet. Alle disse metodene har som mål å endre anatomien i området slik at den sårbare midtlinjen i glutealkløften løftes opp og avlastes. Med disse teknikkene er det vist en tilhelingsrate på over 90%.

Operasjonen utføres i narkose eller spinalbedøvelse. Vanlig operasjonstid er 30 minutter til flere timer avhengig av størrelse på området, tidligere kirurgi etc. Av og til er det behov for overnatting på klinikken. Sykemeldingsperiode kan være 2-4 uker

Forespør time

Takk for innsendingen din!

bottom of page