Bjørn E. Rosenberg

Bjørn E. Rosenberg

Kosmetisk og rekonstruktiv plastikkirurg

Dr. Bjørn E. Rosenberg er en svært erfaren plastikkirurg som er spesialist i estetisk kirurgi. Han har utført et betydelig antall kosmetiske inngrep og har et svært godt renome. Bjørn er seksjonsoverlege for plastikkirurgi ved Privathospitalet Fana Medisinske Senter, og er leder av Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (www.nfep.no)

Dr. Rosenberg har en særlig interesse for estetikk og funksjonelle plager og hans filosofi er å søke etter det naturlige og "uopererte" resultatet.

Bjørn E. Rosenberg var ferdig utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 2000 og han har vært spesialist i plastikkirurgi siden 2007. Han er bosatt i Bergen, og har arbeidet som overlege ved plastikkirurgisk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus. Bjørn var i en lengre periode sjef for Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssykehus.

Dr. Rosenberg er en svært erfaren kirurg med kompetanse innen alle plastikkirurgiske fagfelt. Han er leder av Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi, og har over mange år vært innvalgt i styret i Spesialistkomiteen i Plastikkirurgi.

Dr. Rosenberg har lang erfaring med kosmetisk kirurgi, eksempelvis bukplastikk, brystproteser, brystreduksjon, fettsuging, fett-transplantasjon og øyelokksoperasjoner. Dr. Rosenberg har unik kompetanse innen kosmetiske injeksjonsbehandlinger og er en av få plastikkirurger som tilbyr et bredt spekter av kosmetisk ansiktsbehandlinger. Han benytter ulike foretrukne injeksjonsprodukter som Teosyal, Radiesse og Botox for et optimalt resultat. Dr. Rosenberg er en av kun to godkjente ” Advanced Trainers” for Radiesse.

Gjennom sin karriere har han tilegnet seg omfattende kompetanse innen ansikts- og nesekirurgi, og ved Fana Medisinske Senter samarbeider han blant annet med dr Bretteville om dette. Ved å beherske flere ulike metoder for ansiktsbehandlinger kan dr. Rosenberg tilpasse behandlingen etter pasientens mål og ønsker. Dr Rosenberg tilbyr flere ulike former for ansiktsløft, kjemiske peelinger, fett-transplantasjon og injeksjonsbehandlinger. Han utfører slike operasjoner ukentlig, og er trolig den i dag som gjør flest kosmetiske neseoperasjoner i Bergen.

Dr Rosenberg har over mange år hatt ansvaret for plastikkirurgi på offentlig indikasjon ved Fana Medisinske Senter.

Bjørn har deltatt på en rekke fagspesifikke kurs innen plastikkirurgi i inn- og utland og holder jevnlig foredrag på kurs og fagmøter. Utover dette har han deltatt i utgivelsen av fem vitenskapelige artikler relatert til plastikkirurgi.

 

Bjørn er medlem av den Norske Legeforening, Norsk Plastikkirurgisk Forening og Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi