top of page

Offentlig plastikk kirurgi

Offentlig plastikk kirurgi ved Fana Medisinske Senter

Privathospitalet har avtale med Helse Vest om plastisk kirurgiske inngrep med Helse Vest:.

 
Privathospitalet har lang erfaring med behandling av offentlige pasienter for Helse Vest og pasienter ved ordningen Fritt behandlingsvalg
. Privathospitalet AS har fra 01.mai 2018 ny offentlig avtale med Helse Vest:

 

Som offentlige pasient hos oss betaler man kun vanlige egenandel etter offentlige takster.

Det er nødvendig med henvisning fra fastlege eller spesialist for offentlig vurdering og eventuell operasjon.

Her kan du lese om dine rettigheter - retten til fritt sykehusvalg.

 

Bukplastikk 

Minibukplastikk: korreksjon av abdominalt hudforkle.

Les mer om retningslinjer for å få gjennomført bukplastikk i Helsedirektoratet sin prioriteringsveileder:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/plastikkirurgi/seksjon?Tittel=bukplastikk-9604#bukplastikk

 

Brystlidelser - hyperplasia mammae

Reduksjonsplastikk: mammahypertrofi.

Les mer om retningslinjer for å få gjennomført hyperplasia mammae i Helse Vest sin prioriteringsveileder:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/plastikkirurgi/seksjon?Tittel=brystlidelser-hyperplasia-mammae-9603#brystlidelser---hyperplasia-mammae

 

Gynecomasti

Les mer om retningslinjer for å få gjennomført gynecomasti i Helse Vest sin prioriteringsveileder:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/plastikkirurgi/seksjon?Tittel=gynecomasti-9619#gynecomasti

 

Hudoverskudd – etter vektreduksjon

Les mer om retningslinjer for å få gjennomført fjerning av hudoverskudd i Helse Vest sin prioriteringsveileder:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/plastikkirurgi/seksjon?Tittel=hudoverskudd-9606

Henvisning

Dersom du har en ny henvisning fra legen din må den sendes den til oss. Hvis legen din sender henvisningen elektronisk er behandlingstiden kortere enn ved sending per post. Du blir så kalt inn til konsultasjon hos en av kirurgene våre.

Dersom du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon vil du kunne overføres til oss for operasjon. Kontakt gjerne det foretaket du er registret hos for informasjon om dette.

Oversikt over ventetider på konsultasjoner og operasjoner finner du på: https://helsedirektoratet.no/prioritering/prioriteringsveiledere-for-spesialisthelsetjenesten

 

Ta kontakt/Har du spørsmål ?

Vi ber deg om å bruke kontraktskjema til under. Du kommer da rask og effektivt i direkte kontakt med vårt team som jobber med offentlige henvisninger og overføringer.  Du kan også velge å sende forespørsel vedrørende saken din direkte til vårt team pr epost på: post@privathospitalet.no

Dersom du har spørsmål vedrørende vår avtale med Helse Vest på kirurgiske inngrep, eller du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon, vil du kunne overføres til oss. Du skal da også benytte deg av vårt kontaktskjema /epost. 

bottom of page