top of page

Kvalitets- og miljøpolitikk

Privat-Hospitalet-logo-lilla-RGB.png

Vi er et privat frittstående kirurgisk sykehus.

 

Hos Privathospitalet Fana Medisinske Senter oppfyller vi alltid våre pasienters krav og forventninger, og må derfor ved enhver anledning bestrebe oss på å levere tjenester etter pasientens ønsker og til avtalt tid.

 

Forebyggende og målrettet kvalitets- og miljøarbeid er en naturlig del av vårt daglige arbeid. Hver organisasjonsenhet er ansvarlig for kvaliteten på arbeidet sitt, uavhengig av om det leveres internt eller eksternt.

 

For å oppnå dette har alle ansatte i Privathospitalet et ansvar for å følge en rekke prinsipper:

 

 • Fornøyde pasienter og samarbeidspartnere

  • Med fokus på fornøyde interessenter, vil vi jobbe aktivt med kontinuerlige forbedringer og oppmuntre til forbedringsforslag.

  • Vi må alle føle eierskap til prosessen og dermed alltid gjøre vårt ytterste for å levere en tjeneste med korrekt kvalitet.

  • Vi vil minimere antall avvik og kundeklager.

 • Bærekraft

  • Vi må være ressurseffektive i bruk av energi og naturressurser.

  • Vi vil redusere utslipp av forurensende stoffer fra vår virksomhet til luft og vann.

  • Vi velger de varer og tjenester som gir lavest miljøpåvirkning.

  • Tatt i betraktning et livssyklusperspektiv, må vi så langt som mulig unngå negative konsekvenser for menneskers helse og miljøet.

  • Vi ser bindende krav som myndighetsbeslutninger og lovgivning som et minimumsnivå.

 

 

Paradis, 9. september 2021


Thomas Flesland

Daglig leder

Privathospitalet Fana Medisinske Senter

bottom of page