top of page

Kontroll etter operasjon

Et brystimplantat er laget for å vare. Allikevel kan det oppstå forandringer i eller rundt brystet som er viktig å følge opp. Disse er som regel alltid helt ufarlige, men kan oppleves som et ubehag i brystet eller at brystet blir annerledes å ta på.

 

Har man fått satt inn brystimplantat er det viktig med oppfølging slik at man unngår komplikasjoner.

 

 

Kapsel

Over tid vil kroppen danne en beskyttende hinne rundt en brystprotese, en såkalt kapsel. Dette er en naturlig prosess, og dannelse av kapsel skjer uavhengig av størrelse på protesen eller om protesen er rund eller dråpeformet.
Forskning viser imidlertid at grad av kapseldannelse varierer mellom de ulike protesemerkene. Dette har trolig å gjøre med det ytre proteseskallet (coatingen) som omgir protesen. Enkelte typer overflate på protesen viser seg i store studier å gi noe mer kapseldannelse enn andre.

Kontroll etter brystoperasjon

Protesene som vi benytter ved Privathospitalet Fana Medisinske Senter er blant de protesene som gir minst kapseldannelse.
Det er også forskjell på om protesen ligger over- eller under brystmuskelen. Medisinske studier viser at man hyppigere utvikler kraftig kapsel ved proteser over muskel i forhold til under muskel.

 

Ufarlig prosess

Utvikling av kapsel er en naturlig og ufarlig prosess. Kapselen kan imidlertid gi symptomer etter hvert som den blir tykkere og begynner å krympe. Når kapselen utvikles kan brystet kjennes litt fastere, men fremdeles være naturlig og pent. Etter hvert som kapselen blir tykkere blir brystet stadig fastere å ta på og man kan også få endringer av brystformen. Til slutt kan brystet få et tydelig forandret og unaturlig utseende og man kan også oppleve ømhet og smerter. For de aller fleste er dette en langsom utvikling. Det er uvanlig å oppleve symptomgivende kapseldannelse før det har gått mange år etter brystoperasjonen

 

Hvert 10 år

Dersom du opplever endringer i brystene etter innleggelse av brystproteser bør du ta kontakt med en plastikkirurg. Over tid kan det oppstå endringer man selv ikke oppdager, og vi anbefaler derfor en gjøre en sjekk hvert 10 år. Ved en slik undersøkelse vil legen kunne finne ut om det er endringer i brystet ditt, og om det er noe som bør eller skal gjøres noe med.

 

Kontroll

Ved undersøkelse vil legen undersøke brystene dine og sjekke protesene for endringer og kapseldannelse. Ved behov vil du bli henvist for videre vurdering med ultralyd eller mammografi og fulgt opp i henhold til funn.

 

Dersom det er aktuelt vil du få en uforpliktende oversikt over hvilke behandlingsmuligheter som finnes

 

Gratis

Har du fått implantatene satt inn hos oss er kontrollen inkludert.

bottom of page