top of page

TVT-O operasjon ved inkontinens

inkontinens

Dersom du er plaget av lekkasje ved hoste, eller dersom du har lekkasje ved hoste og plutselig trang til vannlating (urge-inkontinens), og andre metoder ikke har gitt ønsket effekt, kan det være aktuelt med TVT-O operasjon.

Hva er TVT-O operasjon?

TVT-operasjon brukes i behandling av urinlekkasje. Operasjonen gjennomføres ved å lage et lite snitt i fremre skjedevegg og føre opp et bånd bak underlivsbenet. Dette båndet legges løst under midtre del av urinrøret som støtte. 

Hvem er egnet for operasjonen?

For de som lekker når de hoster vil operasjonen være vellykket for omtrent 80-90% av kvinnene. Blant de som lider av urge-inkontinens vil 40-50 % blitt kvitt plagene med operasjon.

Forundersøkelse

For å avgjøre om du kan ha nytte av TVT-operasjon blir du undersøkt av gynekolog. Du vil få en samtale med legen som skal operere deg på selve operasjonsdagen. Du får da utfyllende informasjon om selve behandlingsforløpet, og det informeres om mulige bivirkninger og komplikasjoner.

Om operasjonen

Operasjonen foregår i lokalbedøvelse og tar omtrent 1 time. Du vil kunne reise hjem i løpet av 1-2 timer etter operasjonen.

Selve inngrepet foregår ved at slimhinnen i skjeden åpnes 2 centimeter under urinrøret. Et implantat (flettet Prolen kunststoffbånd) føres inn med en nål på begge sider av urinrøret. Det føres opp bak skambenet, slik at det blir liggende som en støtte for urinrøret. Mens du hoster tilpasser operatøren båndet. Snittet i skjedeveggen syes med tråd som forsvinner av seg selv. På magen over skambenet vil det bli 2 små snitt som lukkes med sårtape. Tapen kan du la sitte i 10 dager, men du kan dusje etter to dager. La tapen lufttørkes før du setter på nye bandasjer.

Etter operasjonen

Etter operasjonen skal du kunne late vannet uten problemer. En sjelden gang kan Prolen-båndet bli litt stramt, og du kan da få problemer med å late vannet. Hvis dette skjer er det viktig at du kontakter sykehuset/operatør. Urinblæren må da tømmes, ved at man fører et tynt kateter opp gjennom urinrøret til blæren. Blæren tømmes, og kateteret fjernes. Hvis problemet med å tømme blæren fortsetter, kan det være nødvendig med operativ behandling for å slakke båndet. 

Sykemelding etter TVT-operasjon

Det er vanlig å bli sykemeldt 1 uke. Skulle du ha bruk for lengere sykemelding, er det din
fastlege som forlenger den. Din lege får alltid tilsendt en epikrise fra Privathospitalet, med
informasjon om hva som er gjort.

bottom of page