top of page

Høreapparat

Øresus behandling ved Fana Medisinske Senter

Øre, Nese og Hals lege, prof. Dr. med. Stein Helge Glad Nordahl har sin offentlige HelseVest praksis samlokalisert ved Privathospitalet. 


Privathospitalet har lang erfaring med behandling av offentlige pasienter for Helse Vest og pasienter ved ordningen Fritt behandlingsvalg.

Trykk her for mer informasjon:Tilpasning av Høreapparater

Hva er et høreapparat?

Et høreapparat er et hjelpemiddel som hørselshemmede bruker for å forsterke lydbildet og dermed forbedre kommunikasjonsevnen. Lyd fanges opp gjennom en mikrofon og deretter omformes lydbølgene til elektriske signaler. En liten forsterker øker signalets intensitet, for så å bli omformet igjen via en høyttaler før den sendes gjennom øregangen.

Tilpasning av offentlige dekkede høreapparater


Dr. Nordahl vil, dersom det er nødvendig, kunne sette deg direkte opp for tilpasning av høreapparat etter offentlige takster (som ved offentlige sykehus og Høresentraler). Dette uføres av  autorisert audiografer.

Høreapparat gir deg ikke normal hørsel, men gjør det mulig å oppfatte bedre hva andre mennesker sier. Vi har alle de nyeste og mest moderne apparatene tilgjengelig for deg som vår pasient.

Hvor god nytte du får av høreapparatene avhenger av alder og aktivitetsnivå, grad av hørselsnedsettelse, motivasjon og trening. Hver enkelt pasient krever individuell tilpasning siden ingen tilfeller er like.

Henvisning

Dersom du har en ny henvisning fra legen din må den sendes den til oss. Hvis legen din sender henvisningen elektronisk er behandlingstiden kortere enn ved sending per post. Du blir så kalt inn til konsultasjon hos en av kirurgene våre.

Dersom du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon vil du kunne overføres til oss for operasjon. Kontakt gjerne det foretaket du er registret hos for informasjon om dette.

Oversikt over ventetider på konsultasjoner og operasjoner finner du på: https://helsedirektoratet.no/prioritering/prioriteringsveiledere-for-spesialisthelsetjenesten

 

Ta kontakt/Har du spørsmål ?

Vi ber deg om å bruke kontraktskjema til under. Du kommer da rask og effektivt i direkte kontakt med vårt team som jobber med offentlige henvisninger og overføringer.  Du kan også velge å sende forespørsel vedrørende saken din direkte til vårt team pr epost på: offentlig@privathospitalet.no

Dersom du har spørsmål vedrørende vår avtale med Helse Vest, eller du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon, vil du kunne overføres til oss. Du skal da også benytte deg av vårt kontaktskjema /epost. 

Forespørsel time

Takk for innsendingen din!

bottom of page