Håndkirurgi

Håndkirurgi

Lidelser i hendene kan gi smerter, redusert bevegelse og redusert følelse.

Vi utfører håndkirurgiske inngrep i lokalbedøvelse eller narkose. 

Dette innbefatter carpal tunnell syndrom (CTS), triggerfinger, ganglion og Dupuytrens kontraktur. Inngrepene utføres i lokalbedøvelse, evt i narkose ved behov.

Du får sykemelding som vanlig for den tiden du ikke kan være i jobb etter inngrepet. Dette varierer noe avhengig av yrke og diagnose, men vil som oftest dreie seg om en periode på 1-4 uker

Åpningstider er 08.00 til 16.00

Vår telefontid er 08.00 til 15.30

Seksjonen kan ha avvikende åpningstider

Utvidet åpningstid ring 55922222, tastevalg 9.

Lyst å vite mer om livet på Privathospitalet, følg oss i sosiale medier:

  • Facebook Social Ikon
  • Linkedin Sosiale Ikon