top of page

Gynekologisk undersøkelse

gynekologisk undersøkelse

En gynekologisk undersøkelse ved Privathospitalet Fana Medisinske blir alltid utført av en erfaren lege med spesialisering innen gynekologi, kvinnesykdommer og urogynekologi. Undersøkelse blir gjort for å vurdere, utrede eller avkrefte eventuell sykdom.

Du trenger ingen henvisning fra fastlege til vår privatpraktiserende gynekolog.

Vi tilbyr:

  • Gynekologisk helsesjekk inkl. ultralyd og relevant prøvetaking

  • Celleprøve fra livmorhals

  • Undersøkelse mtp kjønnssykdommer

  • Prevensjonsveiledning

  • Svangerskapskontroll inkludert ultralyd

  • Ultralyd i tidlig svangerskap ved for eks. blødning

  • Utredning av ufrivillig barnløshet

  • Behandling av plager i overgangsalderen

  • Utredning og behandling av blødningsforstyrrelser

  • Gynekologisk utredning av urinlekkasje

bottom of page