top of page

Fotkirurgi

Fotkirurgi ved Fana Medisinske Senter

Har du plager eller smerter i føttene som ikke går over?

Ved smerter i foten kan kirurgi være et valg når annen behandling ikke har gitt tilfredsstillende resultater, men kirurgi garanterer ikke total forbedring av symptomer eller feilstillinger i foten.  Målet med kirurgi er å 

redusere smerter, rette opp feilstillinger og/eller gjenskape balanse.

 

Alle de tilstander vi vurderer er godartet, og ingen av dem må i utgangspunktet behandles. Tilstandene gir opphav til plager med varierende grad av symptomtrykk, men som oftest er plagene slik at man kan fungere greit i hverdagen.

Ingen operasjon er garantert å være vellykket, og dessverre skjer det også at pasienter blir permanent mer plaget etter en operasjon. Derfor er det er svært viktig at pasient og behandler er helt samkjørte i beslutningsprosessen rundt kirurgi.

 

Forfot

Hammertå:

Gradvis avbøyning av tåen, som over tid vil kunne tilstivne i denne stillingen. Feilstillingen kan forårsake trykk mot de mest feilstilte deler av tåen og gi sår og smerter. I tidlig stadium kan tilstanden avhjelpes med såler, men jo mer tilstivnet tåen er, jo mer sannsynlig er det at kirurgi er nødvendig for korreksjon. Valg av kirurgisk metode må individuelt vurderes.

 

Leddbåndskade i tå:

Slike skader kan oppstå akutt, men mer vanlig at det skjer gradvis. Det vil tilkomme en feilstiliing i grunnleddet som kan være ledsaget av smerter og hevelse. Om man bør gjøre noe med dette avhenger av plagene, og valg av behandling må individualiseres ut fra grad av skade

Overlappende lilletå:

Lilletåen legger seg over nabotåen slik at det oppstår trykk mellom tærne og mot skoen. Dette er vanligvis en medfødt tilstand, og hvis man har mye plager fra denne, kan en operasjon over man flytter en strekkesene korrigere feilstillingen.

 

Skredderknute:

Ulike anatomiske varianter kan gjøre at grunnleddet i lilletåen prominerer og gir trykkplager fra skotøy. Hvis optimalisert skotøy ikke gir tilstrekkelig lindring, kan kirurgi være en god behandling. Det finnes ulike måter å operere denne tilstanden på, avhengig av hva som er den tilgrunnliggende årsaken til feilstillingen.

 

Hallux rigidus:

Dette er en latinsk betegnelse på tilstivning av grunnleddet i storetåen. Som oftest er det en slitasje i grunnleddet som er årsaken til denne tilstanden. De fleste opplever både innskrenket bevegelse og smerter i grunnleddet. Tilpassede såler og sko kan gi god lindring, men for noen kan kirurgi være effektivt. Hvilken operasjon som er riktig mp individuelt vurderes.

 

Hallux valgus:

Samlebetegnelse for avbøyning i storetåens grunnledd. En svært vanlig tilstand som kan oppstå av ved ulike underliggende forhold i foten. Gir ofte ikke plager og skal da ikke behandles. For dem som plages med trykk fra sko og smerter bør man først optimalisere skotøyet. For dem som fortsatt plages, kan kirurgi vurderes, og valg av metode avhenger av årsaken til feilstillingen.

 

Kallositeter i fotsålen:

Trykkpunkter i fotsålen hvor det utvikles kraftig fortykket hud. Skyldes som oftest at en underliggende knokkel belastes for mye i foten. Utredes for å finne årsaken til trykkpunktene, og i første omgang forsøker man å avlaste med såler. Hvis dette ikke hjelper, kan en individualisert operasjon avlaste den trykkutsatte delen av foten.

 

Sesamoiditt:

Smertefull tilstand i sesamknoklene under grunnleddet i storetåen. Man kjenner ikke årsaken, men tror at både skader og spontan forstyrrelse av blodforsyningen til knoklene kan bidra. Bør alltid forsøke å behandle dette uten operasjon, men for noen svært få kan kirurgisk fjerning av den syke knokkelen gi god lindring.

 

Inngrodd tånegl:

Smertefull tilstand som rammer neglen på storetåen. Foruten smerter, kan mange oppleve stadige infeksjoner i vevet som tilgrenser neglen. For dem som er mye plaget, vil vi anbefale en nyere måte å operere dette på, som gir kosmetisk penere og mer varig resultat.

 

Mortons nevrinom:

Knutedannelse i forgreiningen av de tynne hudnervene til tærne. Klart mest vanlig mellom tå nummer 3 og 4. Vi anbefaler at skotøyet optimaliseres, og at man i første omgang forsøker å dempe plagene med en steroidinjeksjon. For dem som forstatt plages kan det opereres med å amputere nerven.

 

Inneklemte nerver:

Fra kneet og helt ut i foten, finnes det en rekke steder hvor nervene kan være under trykk. Dette kan gi smerteplager og tap av kraft i uttalte tilfeller. Utredningen krever nøye gjennomgang av nervens funksjon, og for dem med mest plager vil løsning av nerven kunne være en svært effektiv behandling.

Ultralyd av ankelskade utføres av ortoped
Gard Andersen Ortoped ved Fana Medisinske Senter

Fotrot:

Ganglion:

Utposning fra defekt i leddkapsel som kan variere i størrelse. Hvis de blir store kan de gi lokalt trykk og ubehag. Tilstanden har en tendens til å komme tilbake, og det mest effektive er kirurgisk fjerning og lukking av defekten.

 

Artrose i fotroten:

Slitasjeforandringer kan oppstå i en rekke ulike ledd i fotroten. Dette vil gi smerter ved belastning og kan ofte avhjelpes med gode såler eller sko. Ved uttalte plager kan kirurgi hjelpe, ved at det dårlige leddet stives av. 

 

Bakfot:

Artrose i subtalarleddet:

Dette er slitasje i leddet som forbinder vristbeinet og hælbeinet, og som kan gi mye smerter i bakfoten ved belastning. Hvis plagene blir svært plagsomme, kan leddet stives av ved hjelp av kikhullsteknikk.

 

Medfødt plattfot:

Skyldes som oftest medfødt sammenvoksning mellom knokler i bakfoten. Dette gir en stiv plattfot som ikke lar seg korrigere med såler eller sko. Hvis man er mye plaget, kan det være aktuelt å tilby operativ behandling av problemet.

 

Ervervet plattfot:

Gradvis økende plattfot, som ofte skyldes at leddbånd og en sentral sene på innsiden av ankelen gir etter. Det er viktig at dette oppdages tidlig, slik at understøttende behandling med såler og sko kan starte. Hvis man opplever mye smerter fra feilstillingen, vil kirurgi kunne hjelpe. Denne behandlingen kan være til dels omfattende og må individualiseres.

 

Haglunds syndrom:

Smerter fra en prominerende øvre og bakre del av hælbeinet. Fasongen på hælbeinet kan slik gi en irritasjonstilstand i de tilstøtende deler av bløtvevet, slik at smerter oppstår. Man bør alltid forsøke å avlaste hælen og igangsette andre ikke-kirurgiske tiltak. Hvis dette ikke hjelper kan man fjerne de prominerende deler av hælbeinet.

bottom of page