Urinlekkasje hos menn

Hos menn som er operert for prostatakreft er det ikke uvanlig med en viss grad av urinlekkasje etter denne operasjonen. Hos de fleste pasientene avtar denne lekkasjen med tiden. Dersom en ikke blir bra etter et år kan det være indikasjon for operasjon for urinlekkasje.

Vi er den eneste private aktøren som tilbyr ATOMS i Norge. Hos oss tilbys behandling for urinlekkasje til privatbetalende og pasienter med helseforsikring. 

Vi tilbyr to forskjellige alternativer, hva som er best for deg vil bli avtalt mellom deg og kirurgen som opererer deg.

De to forskjellige alternativene er:

  • ATOMS: ”Adjustable transobturator male system”: Dette er et system der det opereres inn en silikonpute som gir et press mot bakre del av urinrøret og på den måten kan bedre urinlekkasjen. Denne metoden er velegnet til de pasientene som har lekkasje ved hosting, nys eller løfting (stresslekkasje). Etter denne operasjonen vil du kunne ha normal vannlating.
  • AMS 800: Kunstig lukkemuskel. Her blir det operert inn et system der det er en ring rundt urinrøret som klemmer av urinrøret. Du må trykke på en knapp for å kunne ha vannlating. Denne metoden er velegnet spesielt hos pasienter der det er mye urinlekkasje.

Har du helseforsikring vil dette inngrepet normalt sett dekkes av forsikringsselskapet.  Ta kontakt for mer info.