Refertilisering av menn

Når menn får gjort en sterilisering bør en være sikker på at en ikke ønsker flere barn. Imidlertid er det slik at noen menn  likevel senere i livet får et ønske om barn av ulike grunner.

I noen tilfeller vil det være mulig å gjenvinne fertiliteten med en operasjon. Dersom en har blitt sterilisert og senere ønsker refertilisering kan en konsultasjon og ultralyd undersøkelse av testiklene hos urolog avklare om dette lar seg gjøre.

Undersøkelsen vil avklare hvorvidt det er realistisk å kunne gjenvinne fertiliteten. Det er flere faktorer som er avgjørende for dette, den viktigste er tiden siden steriliseringen ble gjennomført.

Selve operasjonen ved refertilisering gjennomføres i lokalbedøvelse. Vår urolog benytter så sant det er mulig en teknikk der det legges små snitt i huden over sædlederne, sædlederne fristilles og sys sammen igjen. Noen få ganger vil det være nødvendig med større snitt for å fristille endene slik at disse kan skjøtes.

Det gis ingen garanti for at fertiliteten blir gjenopprettet, et anslag av den individuelle pasients mulighet for å lykkes med dette vil bli gitt ved konsultasjonen før et eventuelt inngrep.