PSA

PSA er en blodprøve som mye diskutert. Dette er en prostataprøve og den kan være forhøyet av flere årsaker, det er ikke en ren kreftprøve.

Imidlertid er det slik at dersom PSA er forhøyet er det en øket risiko for at det kan foreligge prostatakreft. Dersom PSA er forhøyet i flere prøver kan det være grunn til utredning med tanke på prostatakreft. PSA som screening har vært mye undersøkt de senere årene. Noen studier har vist at det er mulig å oppdage prostatakreft i tidligere stadium og at det da kan gis kurerende behandling for dette. Noen studier har vist at dette gir en redusert risiko for å utvikle spredning av sykdommen, mens andre studier ikke har klart å vise dette.