Blod i urinen - hematuri

Synlig blod i urinen er et alvorlig symptom som bør utredes raskt!

Blod i urinen kan ha ulike årsaker, de skilles mellom to alvorlighetsgrader. Blod i urinen som er synlig med det blotte øyet kalles makroskopisk hematuri, blod som er påvist hos lege ved bruk av urinstix (urinprøve) kalles mikroskopisk hematuri, 

Synlig blod i urinen (makroskopisk hematuri) skal alltid utredes raskt. Når det gjelder mikroskopisk hematuri er det kun dersom det er vedvarende over flere tester at utredning skal vurderes. 

Utredningen som gjøres er en CT undersøkelse (computer tomografi) av nyrer og urinveier som kalles CT urografi. Denne undersøkelsen gjøres med intravenøs kontrast og den påviser årsaker til blødning fra nyrer og urinleder.

I tillegg gjøres en Cystoskopi (kikkertundersøkelse) av urinblæren.

Noen mulige årsaker til hematuri er:

• Svulster i nyre, urinleder eller urinrør

• Blødning fra prostata, enten som følge av prostatakreft eller godartet prostataforstørrelse.

• Steinsykdommer i urinveiene (nyrestein, blærestein)

• Urinveisinfeksjon