Urologi

Urologi - egen kirurgisk spesialitet

Urologi omfatter sykdommer i nyre og urinveier. Vår urolog, Yngve Nygård både utreder og behandler slike sykdommer. Noen av undersøkelsene er for å påvise kreft i urinveisorganene, mens andre er for å utrede godartete forandringer i urinveiene. Vi tilbyr som eneste private aktør på Vestlandet behandling for urinlekkasje etter operasjon for prostatakreft. Har du helseforsikring dekker forsikringsselskapet vanligvis dette. Privathopitalet er eneste private tilbyder i Bergensområde innen dette spesialfeltet.


Komplett urologisk utredning

Vi tilbyr komplett urologisk utredning, hvilket bl.a innebærer utredning for følgende tilstander

Ved konsultasjonen innebærer samtale med urolog og på bakgrunn av dine plager vil det eventuelt bli gjennomført tilleggsundersøkelser for å avklare ditt problem.

Undersøkelser

  • Cystoskopi (undersøkelse av blære)
  • Uroflowmetri (undersøkelse av urinstrålen)
  • Ultralyd av prostata evt. med biopsier (vevsprøver)
  • Ultralyd av nyrer
  • Ultralyd av testikler / bitestikler

Urologiske operasjoner

Av generell kirurgiske operasjoner tilbys

  • Operasjon for lyskebrokk
  • Operasjon for navlebrokk

Vår urolog

Vår erfarne urolog er også spesialist i generell kirurgi. Han har bred urologisk og kirurgisk erfaring fra Haukeland Universitetssykehus, Haugesund sykehus og privatklinikker i Norge. Hans spesialområder innen urologi er operasjoner på nedre urinveier - operasjoner på prostata, blære og urinrør. Han har videre omfattende erfaring med robotkirurgi for prostatakreft samt operasjoner for godartet prostataforstørrelse (TUR-P) og innehar spisskompetanse på diagnostikk av prostatakreft. Vår urolog har bred erfaring både med konservativ og kirurgisk behandling.

Bedøvelse

Operasjonene utføres dagkirurgisk enten i lokalbedøvelse med tillegg av beroligende, i spinal / ledningsbedøvelse eller narkose på en ordinær operasjonsstue med operasjonssykepleier og anestsipersonell til stede.