Vurdering av hjertespesialist

Har du symptomer på hjertesykdom eller har hjertesykdom i familien?

Hjerte- og karsykdom er den hyppigste dødsårsaken i Norge. Systemisk kartlegging av hjertesykdom kan avdekke behov for forebyggende tiltak og behandling.

Vi tilbyr hjerteutredning med kort ventetid. Be om konsultasjon for hjerteutredning

Hvem bør vurdere hjerteutredning?

Kvinner og menn med to eller flere risikofaktorer:

 • Sigarettrøyking
 • Høye kolesterolverdier
 • Høyt blodtrykk
 • Diabetes
 • Overvekt
 • Mangel på fysisk aktivitet
 • Forekomst av plutselig hjerte død i familien
 • Menn 40 år eller eldre og kvinner 50 år eller eldre, som ønsker å starte en sprek livsstil.

Tegn og symptomer på hjertesykdom:

 • Trykk, fylde, ubehag eller klemme i midten av brystet
 • Smerte som går til skuldrene, nakke, kjeve eller armer
 • Ubehag i brystet med svimmelhet, besvimelse, svetting, kvalme eller kortpusthet

Hva innebærer en hjerteutredning?

Konsultasjon hos en kardiolog, spesialist innen hjerte og karsykdommer.

Vi tilbyr følgende undersøkelser og utredning:

 • Klinisk undersøkelse med EKG, blodtrykksmåling, rådgiving med vekt på livsstil, fysisk aktivitet og forebyggende tiltak.
 • 24 timers EKG for utredning av hjerterytme forstyrrelse, svimmelhet, besvimelsesanfall, hjerneslag etc.
 • Belastningstest på sykkel med EKG for utredning av brystsmerter, mistanke om innsnevring av kransarteriene og undersøkelse av hjerteklaffene.

Hjertescreening av idrettsutøvere: 

Det er anbefalte at enhver ung konkurransesyktig idrettsutøver bør gjøre en kardiovaskulær screening. Den internasjonale Olympiske komite (IOC) anbefaler screening av unge idrettsutøvere som innbefatter legeundersøkelse og EKG basert på de vitenskapelig funderte Europeiske retningslinjene. Det internasjonale fotballforbundet anbefaler screening som i tillegg omfatter ekkokardiografi før deltakelse i internasjonale kamper.

De fleste unge idrettsutøvere i USA gjennomgår en fysisk eksamen og blir bedt om å gi en familiehistorie med hjerteproblemer. I Italia, som startet landsdekkende Hjertestans testing i 1982, har det vært en betydelig nedgang i forekomsten av plutselig hjerte død blant de unge idrettsutøvere.

Blant unge idrettsutøvere er det som regel en underliggende hjertefeil som er årsaken til plutselig hjertedød- De vanligste årsakene er hjertemuskelsykdommer som Hypertrofisk kardiomyopati. Forekomsten i den generelle befolkning er 1 av 500. Tilstanden er ofte arvelig og skyldes defekter i gener som kontrollerer veksten av hjertes muskulatur. Ved Hypertrofisk kardiomyopati vil hjertets vegger gradvis bli tykere, slik at hjertet pumper mindre blod per hjerte slag. Symptomer kan være tungpusthet, brystsmerter, svimmelhet og hjertebank. Noen får ingen symptomer inntil de får hjertestans.

EKG, ekkokardiografi evt gentesting for hjertesykdom av pasient på mistanke om arvelig hjertesykdom vil kunne avsløre diagnosen.

Ikke vent - en evaluering av hjertet kan være et spørsmål om liv eller død.