top of page
Amming med proteser

Amming med brystprotese

 

Mange pasienter lurer på om de kan amme etter at de har fått innlagt proteser. Vår erfaring er at amming forløper uten problemer for mor og barn.

Eventuelle komplikasjoner

Under en graviditet øker brystene naturlig i størrelse. Det utvider huden, og et tyngre bryst kan gi et slappere bryst på sikt. Noen kvinner med brystproteser opplever at brystene får et mer "avslappet" utseende etter en graviditet. Noen ganger kan dette henget bli så omfattende at det er behov for et brystløft. Muligheten for utvikling av en hard kapsel rundt protesen øker noe ved graviditet og amming.

Amme uten problemer

Det finnes ingen studier som viser at man mister ammeevnen av brystinnlegg. Det er heller ikke påvist at stoffer som er i silikoninnlegget vil gå over i morsmelken.

Du kan altså trygt amme, men svangerskap og amming kan kunne tøye huden og medføre økt frekvens av hard kapseldannelse, som igjen kan medføre behov for en korreksjon.

Dr Rosenberg ved Fana Medisinske Senter foretrekker å legge brystprotesene under brystmuskelen, men heller ikke når protesen legges oppå den store brystmuskelen vil brystets kjertelapparat ødelegges.

bottom of page