top of page

Åpentstående skjedeinngang

Behandling av åpentstående skjedeinngang ved Fana Medisinske Senter

Etter barnefødsler opplever enkelte kvinner at skjedeåpningen har blitt varig utvidet, spesielt om det har vært flere rifter. Noen har også blitt sydd for stramt etter fødsel, eller det har blitt dannet arrvev. Våre gynekolog kan vurdere dine skader og gi tilpasset behandling.

Har du fått plagsomme endringer i underlivet etter fødsel?

Skjedeåpningen kan bli utvidet av rifter og skader ved barnefødsler. Enkelte kan ha blitt sydd for stramt, eller det kan ha oppstått arrvev etter rifter og klipp ved barnefødsler. Dette kan føre til smerter i forbindelse med samleie. For vid åpning i skjeden kan medføre luftavgang (garulitas), noe som ofte inntrer i forbindelse med fysisk aktivitet og seksuell aktivitet. Om det blir vurdert at operasjon er riktig for å bedre din livskvalitetet, kan vår gynekolog hjelpe deg.

bottom of page