top of page

Toksin injeksjoner

injeksjoner btx

Toksin behandling mot rynker

Hva er Toksin behandling?

Toxiner er en gruppe medikamenter som har vært i bruk innen det medisinske fagfelt i mange år. Preparatet blokkerer nerveimpulser og brukes blant annet til å behandle skjeling, muskelkramper og spasmer etc.

Innen det kosmetiske fagfeltet brukes det til å lamme små ansiktsmuskler (mimiske muskler) og hindre at disse trekker seg sammen. Den overliggende huden blir glatt uten skjemmende rynker. Vi benytter anerkjente medikamenter   produsert av det amerikanske legemiddelfirmaet Allergan. Dette er den opprinnelige Toxinen som fremdeles er det best dokumenterte medikamentet.

 

Hvordan foregår behandlingen?

Ved injeksjon settes det en sprøyte med svært tynn spiss. Fordi sprøytespissen er så tynn er det lite ubehag med behandlingen. Mange pasienter beskriver følelsen som et myggstikk. Behandlingen tar ca 15-20 minutter, avhengig av hvor mange områder som ønskes behandlet.

Etter behandlingen

For de fleste er det helt uproblematisk å gå tilbake til arbeid og andre daglige gjøremål umiddelbart etter behandlingen. De første 3-4 timene bør en imidlertid ikke gni eller massere hardt på det området som er behandlet. Derimot er det gunstig å bruke de musklene en ønsker blokkert så mye som mulig den første dagen etter behandlingen. Etter BTX injeksjonen tar det 2-3 dager før behandlingen begynner å virke og inntil 7 dager før en kan forvente full effekt.

Områder som ofte behandles

De vanligste områdene å behandle er "sinterynken" i pannen mellom øyenbrynene, "kråketær" rynkene eller smilerynkene på utsiden av øynene og "tversoverrynkene" i pannen.

 

botox-etter.jpg
botox-foer.jpg

Varigheten av behandlingen

En fordel med behandlingen er at effekten kommer raskt og at behandlingen er svært effektiv. Virkningen er imidlertid ikke permanent. Toxin injeksjoner virker i gjennomsnitt 3-6 måneder etter første gangs behandling. Deretter kan en avgjøre om en ønsker å gjenta behandlingen. Når effekten av behandlingen har gått ut vil du være tilbake til ditt utgangspunkt. Rynkene vil hverken være verre eller bedre enn før behandling. Dersom du fortsetter behandlingen over lengre tid kan du oppleve en mer permanent bedring.

Optimal effekt

For å vedlikeholde optimal effekt bør en gjenta injeksjonene 2-3 ganger per år. Resultatene fra vitenskapelige studier viser at effekten varer lengre etter hver ny behandling. Dette skyldes at muskelen som blir blokkert etter hvert blir mindre og svakere. En annen faktor som også virker inn er at en ubevisst endrer mimikk som følge av at enkelte små muskler er blokkert.

Vanlig kosmetisk behandling

I USA ble det i 2000 foretatt over en million behandlinger. Dette gjørToxin injeksjon behandlinger til den vanligste kosmetiske behandlinger i USA. I Norge og Skandinavia er denne behandlingsformen stadig mer vanlig.

Komplikasjoner og bivirkninger

Uønskede bivirkninger er vært sjeldne. Produktet har nå vært brukt i kosmetisk sammenheng i mer enn 30 år i 60 ulike land. Den vanligste bivirkningen er ømhet eller en liten bloduttredelse på innstikksstedet. I svært sjeldne tilfeller kan behandlingen gi en forbigående svekkelse av nærliggende muskler. Det kan skje at muskelen som løfter øvre øyelokk blir forbigående svekket i 1-2 uker. Av og til kan ytre del av øyenbrynene heve seg i forhold til resten av pannen. Noen synes dette er kosmetisk pent og derfor en ønskelig bieffekt. Fordi effekten av behandlingen er forbigående er også bivirkningene forbigående. Det er frem til i dag ikke rapportert om varige mén etter Toxin injeksjon.

Kombinert med andre behandlinger

Toxin injeksjoner brukes ofte i tillegg til plastikkirurgiske inngrep og andre kosmetiske hud-behandlinger for optimalt resultat. De vanligste kombinasjonene er hylaronsyre fillere som Teosyal, medisinsk hudpleieprodukter f.eks Neostrata og laserbehandling. Behandlingen kan også være et godt supplement til plastikkirurgiske operasjoner som ansiktsløftning og øyelokksoperasjoner.

bottom of page