top of page

Stramt tungebånd

Stramt tungebånd behandling privat

Privathospitalet har lang erfaring med behandling av offentlige pasienter for Helse Vest og pasienter ved ordningen Fritt behandlingsvalg.

Trykk her for mer informasjon:Stramt tungebånd (offentlig)

Stramt fremre tungebånd (plica sublinguaris) er ganske vanlig og som oftest fører det ikke til så store problemer at det trenger behandling. Dersom det gir plager for barn og mor kan det også klippes også av offentlige poliklinikker, helsestasjoner og sykehus.

Stramt bakre tungebånd og stramt øvre leppebånd er mer sjeldent, men kan medføre betydelig problemer med bla. amming, svelging / gulping av luft, mv. I forbindelse med Symposium 2018 i Danmark ble det gjort en spørreundersøkelse av ergoterapeut Ulla Lebahn, les mer her : stramt-tungebaand.

 

Oftest er dette inngrepet aktuelt der barn som tidligere har klippet fremre tungebånd, men fortsatt har mye plager pga bakre tungebånd, eller arrvev fra tidligere klipping, eller også har problem med å lage "vakum" ved amming pga stramt øvre leppebånd.

Våre private kirurger operer både fremre og bakre tungebånd og av og til kombineres dette med klipping av øvre leppebånd.

Klipping av bakre tungebånd innebærer et større kirurgisk inngrep enn klipping av fremre tungebånd. Ved bakre tungebånd løsnes tungens feste mot munngulvet også ut på siden og tungen løsnes derved mer fra tungebunnen (såkalt diamantklipping). 

Det gis med en eget 4 uker tøyningsprogram for å holde såret åpent. Et slik program er vanligvis ikke nødvendig, dersom bare fremre tungebånd klippes.

 

Klipping av bakre tungebånd kan gjøres i narkose på barn over 4 år.

Klipping av stamt fremre og bakre tungebånd, samt øvre leppebånd for barn og voksene utføres kun på medisinsk indikasjon.

 

Klipping av bakre tungebånd og øvre leppebånd dekkes ikke av offentlige avtaler og utføres derfor inntil videre kun privat for privat betalende barn ved vår private ØNH seksjon. 

Barn som kun har fremre stramt tungebånd problematikk, anbefales henvist fra egen lege til Dr. Nordahls offentlige avtale praksis eller til andre offentlige ØNH leger / poliklinikker med offentlige avtaler for et offentlig dekket inngrep

 

Henvisning

Dersom du har en ny henvisning fra legen din må den sendes den til oss. Hvis legen din sender henvisningen elektronisk er behandlingstiden kortere enn ved sending per post. Du blir så kalt inn til konsultasjon hos en av kirurgene våre.

Dersom du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon vil du kunne overføres til oss for operasjon. Kontakt gjerne det foretaket du er registret hos for informasjon om dette.

Oversikt over ventetider på konsultasjoner og operasjoner finner du på: https://helsedirektoratet.no/prioritering/prioriteringsveiledere-for-spesialisthelsetjenesten

 

Ta kontakt/Har du spørsmål ?

Vi ber deg om å bruke kontraktskjema til under. Du kommer da rask og effektivt i direkte kontakt med vårt team som jobber med offentlige henvisninger og overføringer.  Du kan også velge å sende forespørsel vedrørende saken din direkte til vårt team pr epost på: offentlig@privathospitalet.no

Dersom du har spørsmål vedrørende vår avtale med Helse Vest, eller du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon, vil du kunne overføres til oss. Du skal da også benytte deg av vårt kontaktskjema /epost. 

Forespørsel time

Takk for innsendingen din!

bottom of page