top of page

Pasientundersøkelsen 2022

Hos Privathospitalet Fana Medisinske Senter ønsker vi alltid å oppfylle våre pasienters krav og forventninger, og må derfor ved enhver anledning bestrebe oss på å levere tjenester etter pasientens ønsker og til avtalt tid.


Forebyggende og målrettet kvalitets- og miljøarbeid er en naturlig del av vårt daglige arbeid.

Vi har gjennom hele 2022 spurt våre postoperative pasienter i hvilken grad der er fornøyd med behandlingen hos oss.

Resultatene er gledelige og inspirerer oss til å jobbe enda hardere fremover. Så langt har 180 operasjonspasienter gjennom året besvart undersøkelsen.


9 av 10 respondenter sier de har tillit til våre legers faglige dyktighet.

9 av 10 sier seg fornøyd med omsorg fra vårt pleiepersonale.

Kun 1% av våre pasienter har opplevd komplikasjoner som har resultert i innleggelse.

87% av våre pasienter sier de vil anbefale Privathospitalet Fana Medisinske Senter til andre.

173 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page