Alf Tore Aas

Spesialist i plastisk kirurgi

Overlege, dr. med Alf Tore Aas er utdannet lege fra Universitetet i Lund, Sverige og er siden 2006 spesialist i Plastikkirurgi i Norge, Sverige og Danmark. Han har gjennomgått spesialistutdanning i plastikkirurgi ved Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Sykehuset Telemark og på Rikshospitalet i Oslo. Han har vært overlege ved Sykehuset Telemark siden 2006 fram til nå. I perioden 2010 -2013 var han avdelingsoverlege på Plastikkirurgisk avdeling ved Sykehuset Telemark og siden 2013 er han fagansvarlig overlege ved avdelingen. Alf Tore Aas har bred plastikkirurgisk erfaring. Han er medlem av Den Norske Legeforening, Norsk Plastikkirurgisk forening og Nordisk Plastikkirurgisk forening.