Stein Helge Glad Nordahl

Stein Helge Glad Nordahl

Øre-nese-hals spesialist

Dr. Stein Helge Glad Nordahl er spesialist i Otorhinolaryngologi & hode hals kirurgi. Nordahls spesialområder innen kirurgi er endoskopisk bihulekirurgi, nesekirurgi, laseroperasjoner av mandler og snorkeoperasjoner.

Nordahl har vært klinikksjef og medisinsk ansvarlig overlege helt fra oppstarten av Fana Medisinske i 1999.

Nordahl har bred kirurgisk erfaring fra Universitetssykehus, Sentralsykehus og privatklinikker i Norge og utlandet.

Dr. Nordahl har i flere år hatt en offentlig Helse Vest avtale praksis der han leier kontorer ved Fana Medisinske Senter av Privathospitalet. Pasienter som er henvist fra lege eller offentlig sykehus betaler derfor kun vanlige egenandel ihht offentlige takster. Les mer her.

Nordahl har publisert en rekke nasjonale og internasjonale artikler. Han har holder jevnlig foredrag nasjonalt og internasjonalt og underviser leger som er under spesialisering.

I 2003 disputerte han med medisinske doktor grad under temaet Endringer i balanse ved økt- og redusert- omgivelsestrykk ved Universitetet i Bergen. Han har hatt nær tilknytning til de biomedisinske og fly medisinske miljøer i Norge i en årrekke. Dr. Nordahl har også vunnet flere nasjonale medisinske stipender og han har veiledet  to kandidater til dr. grad ved Universitetet i Bergen.

Fra 1991 jobbet han som ass. lege, og senere som overlege, ved Haukeland Universitetssykehus - Helse Bergen, tilknyttet Bihulekirurgisk Seksjon og som seksjonsansvarlig ved Balanselaboratoriet som har status som Nasjonalt Kompetanse senter. Dr. Nordahl har også tidligere jobbet ved flere generelle kirurgisk avdelinger, bl.a. ved Harstad sykehus. Fra 2000 til 2008 var han fast tilknyttet ArtClinic i Gøteborg  som overlege og seksjonsansvarlig for ØNH-tjenesten.

Fra 1999-2007 satt han i styret for Norske Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- Hals- Kirurgi, som er en fagmedisinsk foreningen under Den norske legeforening. Fra 2004 - 2005 var han nestformann i styret, fra 2005-2007 var han leder for Norske Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- Hals- Kirurgi. Han var fra 2005 til 2008 styremedlem i Nordisk Forening For Otorhinolaryngologi- Hode og Halskirurgi. Dr. Nordahl har siden 2009 vært styremedlem i Nordisk katolsk legeforening (NFKL) og fra 2009 har han vært nestformann.

Han har tatt 20 vekttall i Helse og Sosialadministrasjon ved universitetet, har tatt trinn I-IV av Den norske legeforenings (Dnlf) avdelingsadministrasjonskurs. Han var Yngre legers forening (YLF) hovedtillitsvalgt ved Harstad sykehus fra 1989-91, vararepresentant og representant for YLF til Dnlf Landsrådet 1990-91. Fra februar 2010 har han vært vararepresentant for PSL til Dnlf Landsråd. Han var fast representant i IT utvalget ved Harstad Sykehus i 4 år, verneombud ved ØNH avdelingen, Haukeland Universitetssykehus i 2 år. Han har også vært medlem av et offentlig utvalg nedsatt av Helse og Omsorgsdepartementet for utredning av helseeffekter av dykking.