Sikker kommunikasjon

Det er viktig at personopplysninger sendes kryptert. En mulighet for å sikre dette er ved å benytte Digipost. Gå inn på www.digipost.no og klikk deg videre på menyen øverst til venstre. Velg "Privat". Velg deretter "Logg inn" for å logge inn i postkassen, eller registrer ny bruker (gratis). Identifiser deg med BankID / BankID på mobil / Buypass. Når du har kommet inn i postkassen din må du søke opp: Privathospitalet Fana medisinske senter AS. Denne utvekslingen av personopplysninger er viktig å etterleve da usikret e-post ikke er definert som en trygg måte å sende og motta beskyttelsesverdige opplysninger på.