top of page

Offentlig håndkirurgi

Offenltig håndkirurgi ved Fana Medisinske Senter

Privathospitalet har avtale med Helfo om håndkirurgi

 
Privathospitalet har lang erfaring med behandling av offentlige pasienter for Helfo og pasienter ved ordningen Fritt Behandlingsvalg
.

Som offentlige pasient hos oss betaler man kun vanlige egenandel etter offentlige takster.

Det er nødvendig med henvisning fra fastlege eller spesialist for offentlig vurdering og eventuell operasjon.

Her kan du lese om dine rettigheter - retten til fritt sykehusvalg.

Henvisning

Dersom du har en ny henvisning fra legen din må den sendes den til oss. Hvis legen din sender henvisningen elektronisk er behandlingstiden kortere enn ved sending per post. Du blir så kalt inn til konsultasjon hos en av kirurgene våre.

Dersom du allerede er vurdert hos annet foretak / helseinstitusjon (privat og offentlig) og venter på operasjon vil du kunne overføres til oss for operasjon. Kontakt gjerne det foretaket du er registret hos for informasjon om dette.

Oversikt over ventetider på konsultasjoner og operasjoner finner du på: https://helsedirektoratet.no/prioritering/prioriteringsveiledere-for-spesialisthelsetjenesten.

Lidelser i hendene kan gi smerter, redusert bevegelse og redusert følelse.

Vi utfører håndkirurgiske inngrep i lokalbedøvelse eller narkose. 

Her på Privathospitalet kan vi hjelpe deg med carpal tunnell syndrom (CTS), triggerfinger, ganglion og Dupuytrens kontraktur. Inngrepene utføres i lokalbedøvelse, evt i narkose ved behov.

Carpal tunnell syndrom (CTS)

Dette er en svært vanlig tilstand som kjennetegnes ved at man dovner i tommel, pekefinger og langfinger. Symptomene oppstår gjerne på nattestid. En klinisk undersøkelse avslører tilstanden, og det behandles med operasjon med lokalbedøvelse.

Du får sykemelding som vanlig for den tiden du ikke kan være i jobb etter inngrepet. Dette varierer noe avhengig av yrke og diagnose, men vil som oftest dreie seg om en periode på 1-4 uker

Triggerfinger

Dette kjennetegnes ved at fingrene låser seg ved bøying og strekking. Pasienter med diabetes eller leddgikt er spesielt utsatt. Dette behandles med operasjon med lokalbedøvelse eller med kortisoninjeksjoner.

 

Ganglion hånd

Et ganglion er en cyste - en væskefylt dannelse omgitt av en hinne - med geleaktig innhold. Utgangspunktet for ganglionet er en leddkapsel eller en seneskjede.

Ganglionet vises som en en hevelse eller kul, oftest over håndleddet, men det kan også finnes over fingerledd, eller over seneskjeder på undersiden av håndledd/fingre. Kulen merkes vanligvis på grunn av utseendet, men den kan i enkelte tilfeller gi smerter når den er spent. 

Kirurgisk fjerning av ganglion er aktuelt ved mye plager og mislykkede forsøk på å fjerne cysten(e) ved å tappe ut innholdet.

bottom of page