offentig dekket operasjon

Privathospitalet har lang erfaring med behandling av offentlige pasienter for Helse Vest og pasienter vis ordningen Fritt Sykehusvalg

Offentlige pasienter betaler kun vanlige egenandel etter offentlige takster.

Det er nødvendig med henvisning fra fastlege eller spesialist for offentlig vurdering og eventuell operasjon.

Her kan du lese om dine rettigheter - retten til fritt sykehusvalg.

Fra mai 2014 har vi avtale om offentlig dekkede TUR-P operasjoner og operasjon for åreknuter på medisinsk indikasjon. Innen disse fagområdene har vi kapasitet til å ta imot pasienter fra hele lander etter ordningen fritt sykehusvalg.

Urologi

Fra mai 2014 har vi avtale om offentlig dekket TUR-P operasjoner for Helse Vest. Tilbudet gjelder for pasienter fra hele landet etter ordningen om Fritt sykehusvalg. Vi trenger henvisning og overføring fra annet sykehus eller spesialist.

TUR-P operasjonene utføres av en meget erfaren urolog Yngve Nygård.

yngve-400.jpg

 

Varice - operasjoner for åreknuter

Fra mai 2014 har vi avtale med Helse Vest om offentlig dekket operasjon for åreknuter på medisinsk indikasjon.

Vi har kapasitet til å ta imot pasienter fra hele landet etter ordningen om fritt sykehusvalg. Vi trenger henvisning, overføring fra annet sykehus, spesialist eller allmennlege. Vurdering og operasjon utføres av meget erfarne karkiruger Thomas Nyheim og Jakob Hager.

 

Øre - nese - hals kirurgi

 

ØNH spesialist Stein Helge Glad Nordahl <http://www.fanamedisinske.no/vare-leger> operer sine offentlige pasienter etter en offentlig avtale med Helse Vest fra 2001 som omfatter nese- bihule operasjoner for pasienter tilhørende i Helse Vest. Operasjonene gjennomføres både i lokal bedøvelse og i narkose. Han har også en løpende avtale om offentlig dekket operasjoner av mandler med laser for HELFO, denne avtalen gjelder alle pasienter fra hele landet.

 

Nordahl-400.jpg