Nettbaserte tjenester ØNH

Registrerte pasienter ved Privathospitalet ØNH avd  kan bruke vår nettportal til reseptfornying av faste medisiner, kanselering og flytting av timer.

Tilgang til portalen krever at du er pasient hos oss og at nødvendige tillatelser er satt i journal systemet.

Portalen finner du her : Nettportal for Privathospitalet as