Amming med brystproteser ( silikonpupper)

Silikonpupper

Mange pasienter lurer på om de kan amme etter at de har fått innlagt proteser. Vår erfaring er at amming forløper uten problemer for mor og barn.

Be om konsultasjon angående Brystforstørring

Eventuelle komplikasjoner

Muligheten for hard kapsel øker noe. Dette tilsvarer erfaring fra andre land. Noen vil kanskje føle noe mer ”melkespreng”, særlig de første dagene etter fødsel.

Amme uten problemer

Det er ikke rapportert at noen har mistet ammeevnen av brystinnlegg. Det er heller ikke påvist at stoffer som er i brystinnlegget vil gå over i morsmelken. Vi vet dessuten at silikon er uskadelig for både barn og voksne. Det er ikke blitt påvist noen økt syklighet hos barn som er blitt ammet av mødre med brystinnlegg.

Du kan altså trygt amme, men svangerskap og amming kan kunne tøye huden og medføre økt frekvens av hard kapseldannelse, som igjen kan medføre behov for en korreksjon.

Kirurgene ved Privathospitalet foretrekker å legge protesene under brystmuskelen. Plasseringen er dermed godt unna kjertelapparat. Heller ikke når protesen legges oppå den store brystmuskelen vil brystets kjertelapparat ødelegges.

Mer informasjon om brystforstørring her.